• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thông báo về việc tạm dừng giao dịch tiền điện tử theo lịch trình vào ngày 10 tháng 12 năm 2022
Tin tức mới nhất
08:55:00, 8 thg 12, 2024

Thông báo về việc tạm dừng giao dịch tiền điện tử theo lịch trình vào ngày 10 tháng 12 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng một đã được lên lịch do bảo trì nhà cung cấp thanh khoản vào ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Về vấn đề này, quyền truy cập vào giao dịch tiền điện tử có thể bị hạn chế trong các khoảng thời gian sau:

  • Ngày 10 tháng 12 năm 2022, từ 02:00 đến 07:00 giờ máy chủ.
  • Ngày 10 tháng 12 năm 2022, từ 13:00 đến 18:00 theo giờ máy chủ.
Xem thêm