• Trang chủ
  • Bắt đầu kiếm tiền
  • Các loại tài khoản
Các loại tài khoản

Để kiếm tiền trên thị trường tài chính, bạn cần có tài khoản giao dịch. Chọn một trong những loại tài khoản sẽ làm cho việc giao dịch của bạn thuận tiện hơn.

Khách hàng của chúng tôi, tùy thuộc vào sở thích của họ, sử dụng tài khoản Standard MT4, Cent MT4, Cent MT5, Invest MT5 hoặc tài khoản MT5 ECN