Bonus từ Esperio
Bonus Esperio được thiết kế để tăng lợi nhuận của bạn. Bạn có thể nhân đôi số vốn của mình, nhận tiền hoàn trả trên các giao dịch hoặc nhận Bonus để hỗ trợ giao dịch của bạn! Đọc chi tiết các điều kiện để nạp tiền và chọn Bonus phù hợp với bạn!
Extra Empower

Hoàn cảnh không cho phép bạn nạp tiền vào tài khoản đúng lúc “nước sôi, lửa bỏng”? Hãy nhận Bonus để hỗ trợ giao dịch của bạn!

Điều kiện nhận Bonus:

Ưu đãi áp dụng cho các tài khoản Standard có trạng thái VIP, với điều kiện xác minh dữ liệu của bạn trong Tài khoản Cá nhân. Trạng thái VIP được chỉ định cho tài khoản loại Standard khi nạp số tiền từ 50.000$ trở lên.

Khối lượng của Bonus Extra Empower dao động từ 50% đến 100% số tiền đã nạp. % bonus sẽ được quyết định trên cơ sở cá nhân.

Công ty có quyền từ chối cung cấp Bonus hoặc hủy nếu điều kiện giao dịch không được đáp ứng.

Làm thế nào để nhận Extra Empower?

Để nhận được khoản Bonus này, bạn chỉ cần tạo một yêu cầu trong Tài khoản cá nhân của bạn trong phần "Hỗ trợ kỹ thuật", và sau đó nhận Extra Empower trong phần "Bonus".

Cách sử dụng Extra Empower?

Khoản Bonus này nhằm mục đích duy trì tài khoản trong thời gian treo lỗ và được sủ dụng trong vòng 2 ngày, cho đến khi tài khoản giao dịch được nạp thêm.

Số tiền Extra Empower không thể rút được và chỉ có thể được sử dụng để giao dịch.

Lợi nhuận nhận được từ việc sử dụng tiền Bonus này có thể được sử dụng trong các hoạt động giao dịch.

Double Empower

Chúng tôi nhân đôi số tiền nạp từ $500 đến $3000 theo yêu cầu của bạn. Bạn nạp $3000 vào tài khoản của mình - chúng tôi thêm $3000 nữa cho bạn.

Lợi ích của bạn - thêm các cơ hội tăng lợi nhuận!

Điều khoản nhận Bonus Double Empower

Số tiền Bonus chỉ được sử dụng để giao dịch, mức Bonus tối đa là $3000 cho mỗi tài khoản giao dịch.

Số lần nạp tiền bổ sung để nhận Bonus là không giới hạn.

Nếu khách hàng rút tiền nạp để nhận Bonus, công ty có quyền trừ Bonus từ tài khoản.

Làm thế nhận được Double Empower?

 • Nạp vào tài khoản với số tiền từ $500
 • Tạo yêu cầu trong Tài khoản cá nhân
 • Thực hiện khối lượng giao dịch cần thiết
 • Chuyển số tiền Bonus thành tiền thật

Cách sử dụng Double Empower?

Bonus dùng để duy trì mức độ an toàn ký quỹ của các giao dịch nhưng không rút ra được.

Hãy hoàn thành số Lot yêu cầu để chuyển Bonus Double Empower vào số dư tài khoản của bạn. Máy tính khối lượng Lot của Bonus Double Empower đã có sẵn trong phần tương ứng của Tài khoản Cá nhân. 1 Lot giao dịch hoàn thành sẽ chuyển 3$ Bonus sang tài khoản của bạn.

Bonus Double Empower có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày nhận.

Ví dụ:

Bạn đã nạp $600 và nhận được 100% Bonus Double Empower. Số tiền Bonus sẽ là 600$. 600$/3 = 200 lot - khối lượng giao dịch cần được thực hiện.

Empower CashBack

Empower CashBack là khoản hoàn trả cho khách hàng VIP chi phí của họ trên các vị thế giao dịch đã đóng trong thời hạn thanh toán (tháng dương lịch).

Để sử dụng Empower CashBack, hãy nhận một trong các trạng thái VIP của Esperio:

 • VIP (từ $50 000),
 • GOLD (từ $100 000),
 • DIAMOND (từ $500 000).

Khi tính khối lượng Empower CashBack, chúng tôi tính tới :

 • chênh lệch giá trị tại thời điểm đóng vị thế;
 • số tiền hoa hồng để thực hiện một hoạt động giao dịch.

Số tiền bồi thường không được vượt quá $10 cho mỗi lot.

Quy mô Empower CashBack:

 • Esperio VIP - lên đến 10%;
 • Esperio GOLD - lên đến 13%;
 • Esperio DIAMOND - lên đến 15%.

Việc thanh toán tiền bồi thường cho khách hàng được thực hiện trước ngày 5 hàng tháng sau tháng thanh toán.

Để nhận Empower CashBack, khách hàng không được có bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác trên tài khoản giao dịch trong thời hạn thanh toán.

Ví dụ tính toán

Trong thời hạn thanh toán, bạn đã đóng một giao dịch về cặp tiền tệ EUR/USD với khối lượng 10 lot. Khi đóng vị thế, mức chênh lệch là 0,4 pips hoặc 40$. Bạn đã trả một khoản tiền hoa hồng là 70$ cho việc thực hiện giao dịch.

Do đó, vào đầu tháng tới, bạn sẽ nhận được Empower CashBack 13% trên $110, tức là $14,3.

2% mỗi tháng - 24% mỗi năm

Hoàn thành các giao dịch và nhận thêm thu nhập 24% từ quỹ của chính bạn hàng năm.

Làm thế nào để lấy nó?

 • Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn với số tiền 1.000 đô la hoặc bội số của nó;
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với hoạt động giao dịch.

Kiếm thu nhập thụ động 2% hàng tháng (hoặc 24% mỗi năm) cho mỗi 1.000 đô la trong quỹ của riêng bạn. Tiền lãi được ghi có tự động vào tài khoản của bạn, tùy thuộc vào giao dịch đang hoạt động.

Điều khoản tích lũy

 • Tháng mà tài khoản giao dịch được mở không được tính đến khi tính lãi cho tiền thưởng;
 • Đối với mỗi 1.000 đô la tiền (của riêng bạn và tiền thưởng) trong tài khoản, kể từ đầu tháng thanh toán, bạn cần phải hoàn thành doanh thu từ 4 lô trở lên trong tháng thanh toán;
 • Nếu bạn rút tiền từ tài khoản của mình trong tháng thanh toán, phần thưởng sẽ bị hủy.

Ví dụ tính toán:

Vào đầu tháng thanh toán, bạn có 6.000 đô la trong tài khoản của mình, trong đó 3.000 đô la là tiền thưởng cho lần gửi đầu tiên. Để nhận được tiền thưởng "2% mỗi tháng - 24% mỗi năm" vào cuối tháng thanh toán, doanh thu giao dịch phải là:

3.000 đô la quỹ cá nhân x 4 lô + quỹ thưởng 3.000 đô la x 4 lô = 24 lô (hoặc nhiều hơn) trong thời hạn thanh toán.

Cơ sở để tính khoản tích lũy hàng tháng của khoản tiền thưởng 2% bao gồm tiền của riêng bạn và lợi nhuận bạn nhận được. Ví dụ: nếu trong thời hạn thanh toán, bạn kiếm được 2.000 đô la khác ngoài 3.000 đô la tiền cá nhân trong tài khoản của mình, thì cơ sở để tính tiền thưởng sẽ là 5.000 đô la.

Do đó, nếu đáp ứng các điều kiện của giao dịch đang hoạt động, vào đầu tháng tiếp theo tháng thanh toán, bạn sẽ được ghi có 5.000 đô la: 100% x 2% = 100 đô la.