Bonus từ Esperio
Bonus Esperio được thiết kế để tăng lợi nhuận của bạn. Bạn có thể nhân đôi số vốn của mình, nhận tiền hoàn trả trên các giao dịch hoặc nhận Bonus để hỗ trợ giao dịch của bạn! Đọc chi tiết các điều kiện để nạp tiền và chọn Bonus phù hợp với bạn!
Extra Empower

Hoàn cảnh không cho phép bạn nạp tiền vào tài khoản đúng lúc “nước sôi, lửa bỏng”? Hãy nhận Bonus để hỗ trợ giao dịch của bạn!

Điều kiện nhận Bonus:

Ưu đãi áp dụng cho các tài khoản Standard có trạng thái VIP, với điều kiện xác minh dữ liệu của bạn trong Tài khoản Cá nhân. Trạng thái VIP được chỉ định cho tài khoản loại Standard khi nạp số tiền từ 50.000$ trở lên.

Khối lượng của Bonus Extra Empower dao động từ 50% đến 100% số tiền đã nạp. % bonus sẽ được quyết định trên cơ sở cá nhân.

Công ty có quyền từ chối cung cấp Bonus, hoặc hủy nếu điều kiện giao dịch không được đáp ứng.

Cách sử dụng Extra Empower?

Khoản Bonus này nhằm mục đích duy trì tài khoản trong thời gian treo lỗ và được sủ dụng trong vòng 2 ngày, cho đến khi tài khoản giao dịch được nạp thêm.

Số tiền Extra Empower không thể rút được và chỉ có thể được sử dụng để giao dịch.

Lợi nhuận nhận được từ việc sử dụng tiền Bonus này có thể được sử dụng trong các hoạt động giao dịch.

Làm thế nào để nhận Extra Empower?

Để nhận được khoản Bonus này, bạn chỉ cần tạo một yêu cầu trong Tài khoản cá nhân của bạn trong phần "Hỗ trợ kỹ thuật", và sau đó nhận Extra Empower trong phần "Bonus".

Double Empower

Chúng tôi nhân đôi số tiền nạp từ $500 đến $3000 theo yêu cầu của bạn. Bạn nạp $3000 vào tài khoản của mình - chúng tôi thêm $3000 nữa cho bạn.

Lợi ích của bạn - thêm các cơ hội tăng lợi nhuận!

Điều khoản nhận Bonus Double Empower

Ưu đãi áp dụng cho tài khoản Standard.

Số tiền Bonus chỉ được sử dụng để giao dịch, mức Bonus tối đa là $3000 cho mỗi tài khoản giao dịch.

Số lần nạp tiền bổ sung để nhận Bonus là không giới hạn.

Nếu khách hàng rút tiền nạp để nhận Bonus, công ty có quyền trừ Bonus từ tài khoản.

Làm thế nhận được Double Empower?

  • Nạp vào tài khoản với số tiền từ $500
  • Tạo yêu cầu trong Tài khoản cá nhân
  • Thực hiện khối lượng giao dịch cần thiết
  • Chuyển số tiền Bonus thành tiền thật

Cách sử dụng Double Empower?

Bonus dùng để duy trì mức độ an toàn ký quỹ của các giao dịch nhưng không rút ra được.

Hãy hoàn thành số Lot yêu cầu để chuyển Bonus Double Empower vào số dư tài khoản của bạn. Máy tính khối lượng Lot của Bonus Double Empower đã có sẵn trong phần tương ứng của Tài khoản Cá nhân. 1 Lot giao dịch hoàn thành sẽ chuyển 3$ Bonus sang tài khoản của bạn.

Bonus Double Empower có giá trị trong 90 ngày kể từ ngày nhận.

Ví dụ:

Bạn đã nạp $600 và nhận được 100% Bonus Double Empower. Số tiền Bonus sẽ là 600$. 600$/3 = 200 lot - khối lượng giao dịch cần được thực hiện.

Empower CashBack

Empower CashBack cho phép bạn nhận được tới 31,8% mỗi năm trên số dư vốn trong tài khoản giao dịch của mình. Số tiền hoàn lại phụ thuộc vào hoạt động của bạn - doanh thu giao dịch hoặc đầu tư càng cao, thì số tiền hoạn lại từ nhà môi giới càng lớn!

Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí của bạn cho tất cả các giao dịch đã đóng trong tháng. Empower CashBack được thanh toán bằng tiền thật vào tài khoản của bạn. Sau khi nhận khoản hoàn lại, số tiền đó có thể được rút ngay lập tức hoặc được sử dụng cho các giao dịch.

Điều khoản nhận Bonus Empower CashBack:

Empower CashBack có giá trị đối với tài khoản Standard có trạng thái VIP.

Để nhận được tiền hoàn, bạn phải giao dịch bằng số tiền ký quỹ của mình. Số Lot đóng không được ít hơn số tiền đầu tháng. Không được thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền nào trên tài khoản giao dịch trong tháng.

Số lượng của Empower CashBack cũng phụ thuộc vào khối lượng của spread và phí giao dịch, và không vượt quá $10 trên 1 lot. Tiền hoàn trả không được tính vào Bonus và số vốn trong tháng.

Empower CashBack sẽ được bổ sung vào lợi nhuận kiếm được trong vòng chưa đầy một tháng thanh toán.

Việc hoàn tiền được cung cấp cho khách hàng theo Chính sách AML và chính sách KYC của Esperio.

Làm thế nào để nhận được Empower CashBack?

  • Nạp tiền vào tài khoản của bạn với số tiền ít nhất là 50.000$
  • Để lại yêu cầu nâng cấp trạng thái trong Tài khoản cá nhân của bạn
  • Thực hiện khối lượng giao dịch cần thiết hàng tháng

Cách sử dụng Empower CashBack?

Empower CashBack được chuyển vào tài khoản giao dịch không muộn hơn ngày thứ 5 của tháng thanh toán sau.

Empower CashBack nhận được có thể được rút bất kỳ lúc hoặc được sử dụng để giao dịch.

Thời hạn hiệu lực của Empower Cashback là không giới hạn.

Ví dụ tính toán:

Trong thời hạn thanh toán, bạn đã đóng một giao dịch trên cặp tiền tệ EUR / USD với khối lượng 10 Lot. Khi lệnh được đóng, mức chênh lệch là 0,4 pips hoặc 40$ và bạn đã trả phí giao dịch là 70$.

Do đó, vào đầu tháng sau, bạn sẽ nhận được Empower Cashback 13% của 110$, tức là 14,3$.