• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thay đổi phiên giao dịch cho AUS200 và ASX vào ngày 26 tháng 1 năm 2024
Tin tức mới nhất
12:15:00, 23 thg 1, 2024

Thay đổi phiên giao dịch cho AUS200 và ASX vào ngày 26 tháng 1 năm 2024

Kính thưa khách hàng!

Hãy chú ý theo dõi những thay đổi trong phiên giao dịch sau đây đối với cổ phiếu AUS200 và ASX vào ngày 26 tháng 1 năm 2024.

Công cụ

Ký hiệu Thay đổi
CFD trên cổ phiếu Tất cả cổ phiếu ASX

08:10 - 21:00 (giờ mở cửa muộn lúc 08:10)

CFD trên chỉ số

AUS200

Đóng

Những thay đổi này được đưa ra liên quan đến Ngày Quốc khánh Úc.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước

Xem thêm