• Trang chủ
  • Chương trình đối tác
  • Các phương án hợp tác
Chương trình Đối tác ESPERIO
Trở thành đối tác của một nhà môi giới được công nhận trên toàn cầu!
Chương trình Agent bằng con số
$20 Đối với một khách hàng đã xác minh
$500 Đối với một khách hàng hoạt động tích cực
30% Từ spread
24/7 Thanh toán hàng ngày
Đối tác CPA

lên đến $ 500 cho mỗi khách hàng được mời

Chúng tôi cung cấp một cấu trúc phần thưởng hoàn toàn mới cho các đối tác của chúng tôi. Đối tác nhận thanh toán hàng ngày cho việc đăng ký và xác minh khách hàng, nạp tiền vào tài khoản giao dịch của khách hàng và hoạt động giao dịch của anh ta.

Vì vậy, chúng tôi đã kết hợp những ưu điểm của tất cả các chương trình đối tác hiện có trên thị trường thành một. Điều này cho phép các đối tác của chúng tôi nhận được phần thưởng cho mỗi khách hàng mà họ đã thu hút được vào công ty.

Tìm hiểu thêm

Chương trình đối tác IB

nhận được từ 30% từ spread

Chúng tôi sẽ cung cấp các điều khoản hợp tác được cá nhân hóa tùy thuộc vào thị trường mà bạn hoạt động.

Tìm hiểu thêm

Ba bước để bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký tài khoản của bạn
Thu hút bằng liên kết giới thiệu
Nhận phần thưởng cho mỗi khách hàng