Linh hoạt

Xây dựng chương trình liên kết đặc biệt phù hợp với chiến lược kinh doanh của bạn

Ưu điểm của chương trình
  • Điều kiện dành riêng cho từng đối tác
  • Quyền lợi trọn đời theo chương trình
  • Người quản lý cá nhân luôn sẵn sàng 24/7
  • Khách hàng có thể rút tiền không giới hạn
  • Thống kê lợi nhuận chi tiết
  • Thu hút bất kỳ số lượng khách hàng nào