• Trang chủ
 • Khuyến mãi, tiền thưởng, VIP
 • Dịch vụ Vip
Khách hàng VIP

Đặc quyền của bạn và cơ hội vô hạn trên thị trường tài chính!

Khách hàng VIP nhận được các lợi thế đặc biệt về dịch vụ và các điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư và giao dịch.

Esperio VIP từ $50 000*
Empower Cashback 10%
Cố vấn tài chính cá nhân liên lạc vào các ngày trong tuần,
từ 9:00 đến 21:00
Các khoản tích lũy trên vốn hàng tháng 2%
Hoàn tiền cho các Swap âm 20%
Esperio GOLD từ $100 000*
Empower Cashback 13%
Cố vấn tài chính cá nhân hỗ trợ toàn diện 24/7
Các khoản tích lũy trên vốn hàng tháng 3%
Hoàn tiền cho các Swap âm 20%
Esperio DIAMOND từ $500 000*
Empower Cashback 15%
Cố vấn tài chính cá nhân hỗ trợ toàn diện 24/7
Các khoản tích lũy trên vốn hàng tháng 5%
Hoàn tiền cho các Swap âm 20%
Esperio VIP từ $50 000*
Esperio GOLD từ $100 000*
Esperio DIAMOND từ $500 000*
Empower Cashback
10% 13% 15%
Cố vấn tài chính cá nhân
liên lạc vào các ngày trong tuần,
từ 9:00 đến 21:00
hỗ trợ toàn diện 24/7 hỗ trợ toàn diện 24/7
Các khoản tích lũy trên vốn hàng tháng
2% 3% 5%
Hoàn tiền cho các Swap âm
20% 20% 20%
 • Trạng thái VIP bị mất khi rút tiền và được chỉ định lại khi bổ sung vào mức Vốn chủ sở hữu của trạng thái tương ứng.
 • Không bao gồm các ngày lễ và ngày lễ ngân hàng.
 • Khách hàng VIP của Esperio nhận lãi hàng tháng trên tài khoản giao dịch của họ. Cơ sở để tính các khoản tích lũy là số tiền trên tài khoản giao dịch của khách hàng vào cuối tháng thanh toán, trừ đi các khoản bổ sung trong tháng thanh toán. Để nhận được tích lũy hàng tháng cho khoản tiền nap trong tháng thanh toán, khách hàng không được thực hiện bất kỳ hoạt động rút tiền nào. Các khoản tích lũy được thực hiện tùy thuộc vào giao dịch đang hoạt động. Khối lượng từ các hoạt động giao dịch phải đạt ít nhất 2 lot khối lượng chuẩn cho mỗi 1.000$ tiền của khách hàng (Equity).

  Một ví dụ về cách tính phí:

  Vào đầu tháng, vốn của khách hàng là 50.000$ (bao gồm cả các vị thế mở). Tài khoản giao dịch cũng có một khoản bonus 25.000$ từ nhà môi giới. Dựa trên tổng số tiền trên tài khoản giao dịch (75.000$), khối lượng từ các hoạt động giao dịch trong tháng thanh toán phải bằng ít nhất 150 lot. Ngoài ra, trong tháng thanh toán, khách hàng đã bổ sung 30.000$ vào tài khoản và kiếm được 10.000$ trong một tháng. Cơ sở để tính số tiền tích lũy là $ 60.000 (tiền riêng của khách hàng + lợi nhuận, không bao gồm bổ sung). Nếu trong tháng thanh toán, khách hàng VIP đã hoàn thành các điều kiện về khối lượng giao dịch, thì vào đầu tháng tiếp theo, anh ta sẽ được trả 1.200$.
 • Tiền hoàn trả cho các khoản Swap được trả vào tài khoản giao dịch của khách hàng VIP từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng sau tháng thanh toán.
Lợi ích của
khoản tiền nạp VIP:
 • Hoán trả Swap Chúng tôi hoàn lại các khoản Swap âm trên các giao dịch
 • Không có phí Phí cho việc nạp tiền vào tài khoản được cấp bằng Bonus
 • Đào tạo cá nhân Một cấp độ kiến ​​thức mới từ các chuyên gia hàng đầu của Esperio
 • Rút lợi nhuận nhanh chóng Ưu tiên thực hiện lệnh rút tiền lãi
 • Thông tin độc quyền Thông tin chi tiết về thị trường tài chính và phân tích cao cấp