Bảng tính lợi nhuận tự động

Tính lợi nhuận tiềm năng của bạn

Số tiền đầu tư của bạn
vào chương trình Profit Boost
Số tiền đầu tư của bạn trong chương trình
“2% mỗi tháng – 24% mỗi năm”

Kết quả lợi nhuận tiềm năng* trong 12 tháng

999usd

*Kết quả này được đưa ra như một ví dụ minh họa và có thể đạt được nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Kết quả tài chính thực tế từ các khoản đầu tư có thể khác với kết quả được tính toán.

Cách hoạt động

Chương trình kết hợp độc đáo dành cho những ai muốn nhận 29% mỗi năm trở lên.

Esperio kết hợp chương trình Profit Boost“2% mỗi tháng - 24% mỗi năm” để giúp gia tăng lợi nhuận của bạn cao hơn nữa!

 • Đăng ký Trang cá nhân của Esperio và mở hai tài khoản giao dịch - tài khoản đầu tiên dành cho chương trương trình Profit Boost, tài khoản thứ hai - “2% mỗi tháng - 24% mỗi năm”.

 • Bạn chỉ cần nạp bất kỳ số tiền nào vào tài khoản giao dịch đầu tiên của mình để đảm bảo có được 5% mỗi năm theo chương trình Profit Boost,

 • Để nhận được 24% mỗi năm với chương trình tiền thưởng “2% mỗi tháng - 24% mỗi năm”, hãy nạp tiền vào tài khoản giao dịch thứ hai của bạn với (số tiền bội số của 1000 USD) và nhận tiền thưởng 100% số tiền gửi.

 • Bạn cũng có thể nạp tiền vào tài khoản Profit Boost của mình với bất kỳ số tiền nào từ 5.000 USD để nhận tiền thưởng 100% số tiền nạp. Như vậy Bạn sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng lợi nhuận.

 • Tích cực kiếm tiền bằng cách đáp ứng các yêu cầu giao dịch theo điều khoản của từng chương trình thưởng.

 • Đảm bảo nhận 5% mỗi năm trên số dư phi giao dịch với chương trình "Profit Boost” và 24% mỗi năm khi hoàn thành điều kiện giao dịch theo chương trình “2% mỗi tháng – 24% mỗi năm”.

Điều kiện chi tiết

Profit Boost
 • Nếu bạn là khách hàng Esperio có số dư dương trong tài khoản giao dịch của mình, bạn tự động đã tham gia chương trình Profit Boost

 • Nếu bạn chưa tham gia với chương trình, thì để nhận 5% mỗi năm với Profit Boost, bạn chỉ cần mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Esperio

 • Để nhân đôi số tiền nạp với chương trình Bonus 100%, hãy nạp tiền vào tài khoản của bạn với bất kỳ số tiền nào từ $5000

 • Tận dụng các yêu cầu tiêu chuẩn về Bonus để kiếm thêm lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của mình

 • Cơ sở để tính số tiền tích lũy hàng tháng chỉ là số dư trên tài khoản giao dịch (tiền không được sử dụng trong hoạt động giao dịch)

2% mỗi tháng – 24% mỗi năm
 • Mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Esperio với bội số của $1000

 • Tháng mở tài khoản giao dịch không được tính khi tính lãi thưởng.

 • Nếu bạn rút tiền từ tài khoản của mình trong tháng thanh toán, tiền thưởng sẽ bị mất

 • Bạn cần phải hoàn thành điều kiện giao dịch đối với mỗi 1000 USD (cả số vốn và tiền thưởng) là 4 lot trở lên trong tháng thanh toán.

 • Nhận thu nhập thụ động 2% hàng tháng (hoặc 24% mỗi năm) cho mỗi 1.000 USD. Tiền lãi thưởng được tự động chuyển vào tài khoản của bạn khi đạt đủ khối lượng giao dịch

Ví dụ tính toán theo chương trình

Profit Boost

Giả sử bạn nạp 5.000 USD vào tài khoản giao dịch của mình và mở giao dịch mua USTech100 với khối lượng 0.1 lot. Số tiền ký quỹ sẽ là 166,89 USD và số dư sau khi mở vị thế này sẽ bằng 4833,11 USD (5000 - 166,89 = 4833,11). Công thức tính mức ký quỹ trong trường hợp này sẽ là:

Khối lượng (tính theo lot) * Quy mô hợp đồng * Giá mở cửa / Đòn bẩy * % ký quỹ / 100,

hoặc

0,1 * 10 * 16689.2/100 * 100/100 = $166,89

Như vậy, cơ sở để tính 5% mỗi năm sẽ là $4833,11. Các khoản tích lũy sẽ là 0,48 USD mỗi ngày, 14,88 USD mỗi tháng hoặc 178,56 USD mỗi năm, với điều kiện là cơ sở tính toán không thay đổi.

Xin lưu ý rằng công thức tính ký quỹ phụ thuộc vào nhóm công cụ và nền tảng giao dịch. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hỗ trợ

2% mỗi tháng – 24% mỗi năm

Vào đầu tháng thanh toán, bạn có 6.000 USD trong tài khoản, trong đó 3.000 USD là tiền thưởng cho lần gửi tiền đầu tiên. Để nhận được tiền thưởng “2% mỗi tháng – 24% mỗi năm” vào cuối tháng thanh toán, khối lượng giao dịch phải là:

3.000 USD số vốn x 4 lot + tiền thưởng 3.000 USD x 4 lot = 24 lot (hoặc nhiều hơn) cho mỗi kỳ thanh toán

Do đó, nếu bạn đáp ứng các điều kiện để giao dịch, vào đầu tháng tiếp theo tháng thanh toán, bạn sẽ được nhận 5.000 USD: 100% x 2% = 100 USD.

Để lại yêu cầu

Chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

*Обязательное поле