• Trang chủ
  • Bắt đầu kiếm tiền
  • Esperio MT5
  • CFD trên chứng khoán EU
CFD trên chứng khoán EU

Esperio có hàng trăm công cụ đầu tư trên thị trường tài chính. Mỗi tài sản đại diện cho các cơ hội độc đáo: tiền điện tử và các cặp tiền tệ, kim loại quý và hàng hóa, cổ phiếu của các công ty có triển vọng và chỉ số chứng khoán hàng đầu.

Khách hàng của chúng tôi tham gia vào các giao dịch bằng cách sử dụng các giải pháp đầu tư phổ biến nhất - Công cụ tài chính. CFD (Hợp đồng chênh lệch) cho phép bạn nhận thu nhập ngay cả khi gặp khủng hoảng!

Bạn cần những gì để giao dịch thoải mái và có lợi nhuận?
Một loạt các
công cụ tài chính
Nền tảng giao dịch
MT4/MT5
Với Esperio, bạn có thể
giao dịch 24/5
Đòn bẩy lên đến 1:1000
Market Execution: thực hiện các giao dịch với tốc độ lên đến 100 ms
CFD trên chứng khoán EU

CFD trên cổ phiếu là một cách đơn giản và thuận tiện để kiếm lợi nhuận từ việc tăng và giảm giá trị của chứng khoán.

Phí giao dịch với CFD trên cổ phiếu cho tài khoản Esperio MT4 Standard — 0.010%/lot.

Phí giao dịch với CFD trên cổ phiếu cho tài khoản Esperio MT4 Cent — 0.13%/lot.

Phí giao dịch với CFD trên cổ phiếu cho tài khoản Esperio MT5 ECN — 0.10%/lot.

Phí giao dịch với CFD trên cổ phiếu cho tài khoản Esperio MT5 Invest — 0.3%/lot.

Phí giao dịch với CFD trên cổ phiếu cho tài khoản Esperio MT5 Cent — 0.10%/lot.

Cặp tiền Quy mô hợp đồng,
МТ4 / MT5
Spread
tối thiểu
Mức chênh lệch
trung bình
Swap
long, MT4/MT5
(%)
Swap
short, MT4/MT5
(in percents)
Chính xác
đến số

Khi giao dịch các công cụ CFD, Điều chỉnh Cổ tức được áp dụng- Dividend Adjustment. Nó cho phép bạn tính đến việc trả cổ tức cho những người nắm giữ tài sản cơ bản mà CFD được giao dịch.

Việc sửa đổi được thực hiện nếu có các vị thế mở vào ngày chốt sổ - ngày giao dịch không hưởng quyền (ex-dividend date). Trong trường hợp vị thế mua dài, số tiền điều chỉnh được tích lũy, trong trường hợp hoạt động bán khống, số tiền điều chỉnh sẽ bị trừ.

Cơ sở để tính toán điều chỉnh tương ứng với số cổ tức trên mỗi cổ phiếu. Việc điều chỉnh cổ tức có thể được công ty thực hiện trong vòng ba tháng kể từ ngày sửa sổ đăng ký.

Ví dụ:

Ngày 4 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị BMW tuyên bố mức cổ tức hàng quý khác là 5,8$ cho mỗi cổ phiếu:

Ex-Date - 05/12/2022
Ngày Ghi - 14/05/2022
Pay Date - 06/04/2022

Số tiền cổ tức cho một giao dịch có khối lượng 1 lô sẽ là 100 x 5,8 = 580 USD.

Nếu có một vị thế bán 1 lô (100 cổ phiếu) vào ngày 12 tháng 5, 580 USD sẽ bị trừ, nếu có một vị thế mua 1 lô, 580 USD sẽ được ghi có.

Lưu ý! Nếu các lệnh giao dịch của bạn mở từ Thứ Tư sang Thứ Năm, chúng sẽ bị tính phí Swap gấp ba lần. Ngoại lệ là CFD trên hàng hóa và CFD trên chỉ số: Swap nhân ba cho các công cụ này được tính vào ngày thứ Sáu. Thông tin về phí Swap cho các giao dịch của bạn được cập nhật trong thiết bị đầu cuối giao dịch hàng ngày vào lúc 23:55.

Việc bán khống một số loại công cụ tài chính có thể tạm thời bị cấm. Điều này là do các hạn chế từ các đối tác hoặc cơ quan quản lý. Vui lòng kiểm tra thông tin trong “Hỗ trợ”.