• Trang chủ
  • Bắt đầu kiếm tiền
  • Yêu cầu ký quỹ
Yêu cầu ký quỹ

CFD là các sản phẩm được giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy của nhà môi giới. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch chỉ cần một phần nhỏ trong tổng giá trị của giao dịch để thực hiện giao dịch.

Ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ đối với CFD trên cổ phiếu Apple là 5%, thì bạn có thể giao dịch với mức đòn bẩy 1:20, và chỉ sử dụng 1.000$ có thể mua 20.000$ cổ phiếu Apple.

Yêu cầu ký quỹ cho biết số tiền bạn cần có trong tài khoản giao dịch của mình để duy trì các lệnh mở.

Một số loại công cụ giao dịch có yêu cầu ký quỹ thả nổi. Với sự gia tăng khối lượng giao dịch, đòn bẩy vẫn cố định để mở các lệnh giao dịch mới.

Yêu cầu ký quỹ phụ thuộc vào tổng khối lượng lệnh cho từng nhóm công cụ. Mức ký quỹ tối thiểu cho một nhóm công cụ phụ thuộc vào đòn bẩy được đặt trên tài khoản của khách hàng.

Tổng khối lượng cho một nhóm công cụ được tính toán lại theo giá hiện tại mỗi khi giao dịch được thực hiện. Đối với tài khoản Esperio Cent được tính bằng Cent.

Đòn bẩy thả nổi chỉ có hiệu lực đối với các công cụ giao dịch trong bảng bên dưới. Yêu cầu ký quỹ cố định áp dụng cho CFD Tiền điện tử và CFD Cổ phiếu.

Forex Kim loại CFD hàng hóa CFD trên chỉ số CFD trên US cổ phiếu CFD trên EU cổ phiếu CFD tiền điện tử
Khối lượng tích lũy Vị trí theo Lot (Lot = 100 000) Đòn bẩy tối đa Min. Margin
0 - 200,000 ~0 - 1.99 1:1000 0.1%
200,000 - 1,000,000 ~2 - 9.99 1:500 0.2%
1,000,000 - 2,000,000 ~10-19.99 1:200 0.5%
2,000,000 - 4,000,000 ~20 - 39.99 1:100 1.0%
4,000,000 - 10,000,000 ~40 - 99.99 1:50 2.0%
Hơn 10,000,000 Hơn 100 1:25 4.0%
Khối lượng tích lũy Khối lượng lot giao dịch (đối với XAUUSD giá tại $1340) Tỷ lệ đòn bẩy tối đa Min. Margin
0 - 5,000,000 0 ˜37.5 1:100 1.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜37.5 - ˜75 1:50 2.00%
Hơn 10,000,000 Hơn 75 1:25 4.00%
Khối lượng tích lũy Khối lượng lot giao dịch (đối với USCrude giá tại 65) Tỷ lệ đòn bẩy tối đa Min. Margin
0 - 1,000,000 0 - 0.15 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ˜150 - ˜76 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜76 - ˜149 1:25 4.00%
Hơn 10,000,000 Hơn ˜149 1:10 10.00%
Khối lượng tích lũy Khối lượng lot giao dịch (đối với US30 giá tại 26200) Tỷ lệ đòn bẩy tối đa Min. Margin
0 - 1,000,000 0 - ˜3.82 1:100 1.00%
1,000,000 - 2,000,000 ˜3.83 - ˜7.63 1:50 2.00%
2,000,000 - 5,000,000 ˜7.64 - ˜19.1 1:25 4.00%
Hơn 5,000,000 Hơn ˜19.2 1:10 10.00%
Lệnh Số Lot của lệnh Margin
100 000 0,01 20%
Lệnh Số Lot của lệnh Margin
100 000 0,01 50%
Lệnh Số Lot của lệnh Margin
1 0,01 10%

Trong thời gian đáo hạn hợp đồng ngân hàng (23:59:00 - 00:05:00 trên thiết bị đầu cuối giao dịch), chênh lệch (spread) được mở rộng đáng kể do thanh khoản thấp.

Số tiền ký quỹ thực tế cho mỗi công cụ phụ thuộc vào cài đặt riêng của tài khoản giao dịch của bạn.

Ghi chú:

Giá trị chênh lệch cho các cặp tiền tệ được chỉ ra ở định dạng được chấp nhận chung, cụ thể là đối với báo giá năm chữ số, 1 pip là vị trí thập phân thứ tư (0,0001), đối với báo giá ba chữ số - vị trí thập phân thứ hai (0,01).

Mức chênh lệch được hiển thị với độ trễ và không được Esperio đảm bảo. Thông tin hoán đổi được cập nhật hàng ngày lúc 23:50 theo giờ MetaTrader.

Việc tích lũy Swap bắt đầu lúc 23:59:00 theo thời gian thiết bị đầu cuối giao dịch, tức là từ phút cuối cùng trong ngày.

Số lượng hoán đổi được biểu thị bằng điểm và được xác định bởi độ chính xác của công cụ. Ví dụ: đối với cặp EUR / USD, 1 pip tương đương với 0,00001.

Cảnh báo Rủi ro:
Đọc Phần Thông tin Pháp lý