• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Ngày 23 tháng 11 năm 2022 Cổ phiếu TSE sẽ ngừng giao dịch do Kinrō Kansha no Hi tại Nhật Bản
Tin tức mới nhất
11:42:00, 22 thg 11, 2024

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 Cổ phiếu TSE sẽ ngừng giao dịch do Kinrō Kansha no Hi tại Nhật Bản

Kính gửi Quý khách hàng!

Ngày 23 tháng 11 năm 2022 là Kinro Kansha no Hi (Ngày đánh giá cao công việc) tại Nhật Bản. Do đó, tất cả cổ phiếu TSE sẽ không được giao dịch vào ngày hôm đó.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm