• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, sẽ không giao dịch cổ phiếu PL20, BRA50, MEX và TSE
Tin tức mới nhất
12:20:00, 31 thg 10, 2024

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, sẽ không giao dịch cổ phiếu PL20, BRA50, MEX và TSE

Kính thưa khách hàng!

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng do cuối tuần từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, sẽ có những thay đổi trong lịch trình phiên đối với một số công cụ trong nhóm tài sản CFD trên chỉ số và CFD trên cổ phiếu.

  • Ngày 1 tháng 11 - Các cuộc đấu giá PL20 đóng cửa do Ngày Các Thánh ở Ba Lan.
  • Ngày 2 tháng 11 - Các cuộc đấu giá BRA50 đóng cửa do Ngày tưởng nhớ ở Brazil.
  • Ngày 2 tháng 11 - Giao dịch MEX đóng cửa do Ngày của người chết ở Mexico.
  • Ngày 3 tháng 11 - Cổ phiếu TSE đóng cửa cho Ngày Văn hóa Nhật Bản.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm