• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, biểu tượng TWTR được đặt ở chế độ Chỉ đóng do quá trình tư nhân hóa của công ty.
Tin tức mới nhất
14:01:00, 28 thg 10, 2023

Vào ngày 28 tháng 10 năm 2022, biểu tượng TWTR được đặt ở chế độ Chỉ đóng do quá trình tư nhân hóa của công ty.

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng biểu tượng TWTR sẽ sớm bị xóa khỏi danh sách các tài sản có sẵn để giao dịch.

Chuyển nhượng và tư nhân hóa Twitter, Inc. sẽ hoàn thành ngày hôm nay, theo đó, NYSE đã xác nhận việc hủy niêm yết ký hiệu TWTR.

Các vị thế mở sẽ được đóng lại và các lệnh chờ được xóa theo giá thị trường hiện có mới nhất vào ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Xem thêm