• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Esperio thông báo ra mắt chương trình khuyến mãi "Hedge Options. 10 cơ hội hỗ trợ khách hàng"
Tin tức mới nhất
15:02:00, 7 thg 10, 2024

Esperio thông báo ra mắt chương trình khuyến mãi "Hedge Options. 10 cơ hội hỗ trợ khách hàng"

Từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhà môi giới toàn cầu Esperio sẽ tặng các Hedge Options từ 1.000$ đến 5.000$ cho khách hàng của mình vào cuối mỗi tháng. Hedge Options có thể được khách hàng sử dụng để tránh rủi ro giao dịch.

Hedge Options trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi sẽ được nhận hàng tháng trong ba tháng. Mỗi khách hàng của nhà môi giới có thể tham gia vào cả ba lần nhận Hedge Options và nhận được số tiền tối đa trên tài khoản giao dịch của họ!

Khách hàng Esperio đã gửi bất kỳ số tiền nào có tổng số tiền từ 5.000$ trở lên từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, những người đã xác nhận tham gia chương trình khuyến mãi trong tài khoản cá nhân của họ và hoàn thành doanh thu của 10 lot đã đóng, có thể tham gia nhận bảo hiểm rủi ro (Hedge Options).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các điều kiện của chương trình khuyến mại trên trang "Hedge Options. 10 Cơ hội hỗ trợ khách hàng" hoặc trong tài khoản cá nhân của khách hàng Esperio.

Xem thêm