• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Các biểu tượng mới sẽ được thêm vào CFD của Kim loại bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2022.
Tin tức mới nhất
09:15:00, 15 thg 9, 2024

Các biểu tượng mới sẽ được thêm vào CFD của Kim loại bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2022.

Kính gửi Quý khách hàng!

Nhà môi giới toàn cầu Esperio mở quyền truy cập để giao dịch các ký hiệu mới trong nhóm các công cụ CFD cho kim loại. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 9 năm 2022, bạn sẽ có thể giao dịch XALUSD, XPBUSD, XNIUSD, XZNUSD và XCUUSD trên tài khoản giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Xem thông số kỹ thuật của các công cụ trên trang web của chúng tôi, trong phần "CFD trên kim loại" (nhấp vào biểu tượng tương ứng để nhận đầy đủ thông tin về quy mô hợp đồng, kích thước ký quỹ, khối lượng vị thế, lịch giao dịch, v.v.).

Thông số kỹ thuật cũng có sẵn trong menu Đặc điểm hợp đồng của nền tảng giao dịch của bạn.

Nhận được nhiều lợi nhuận hơn nữa bằng cách sử dụng CFD mới trên kim loại!

Xem thêm