• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Cổ phiếu Tesla sau đợt phân tách 3:1 sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 25/8/2022
Tin tức mới nhất
14:47:00, 18 thg 8, 2024

Cổ phiếu Tesla sau đợt phân tách 3:1 sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 25/8/2022

Kính gửi quý khách hàng của Esperio!

Do Sự phân tách cổ phiếu Tesla (TSLA), giao dịch bằng ký hiệu TSLA sẽ được chuyển sang chế độ Chỉ đóng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2022.

Chúng tôi đề nghị bạn đóng tất cả các vị thế mở trên biểu tượng này và xóa các lệnh đang chờ xử lý trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 24 tháng 8.

Sau khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 24/08/2022, tất cả các vị thế mở trên công cụ được chỉ định sẽ bị đóng và các lệnh đang chờ xử lý trên công cụ đó sẽ bị xóa.

Tesla lần đầu tiên công bố đề xuất chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 vào tháng 6 để làm cho cổ phiếu trị giá $925 dễ tiếp cận hơn với nhiều nhà đầu tư.

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 8, bạn có thể giao dịch biểu tượng TSLA với định dạng giá giảm 3 lần.
Xem thêm