• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Do Ngày Quốc khánh Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu Thụy Sĩ sẽ không được giao dịch
Tin tức mới nhất
08:26:00, 26 thg 7, 2024

Do Ngày Quốc khánh Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu Thụy Sĩ sẽ không được giao dịch

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng CH20 và tất cả cổ phiếu Thụy Sĩ sẽ không được giao dịch vào ngày 1 tháng 8 năm 2022 do Ngày Quốc khánh Thụy Sĩ.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm