• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Liên quan đến Ngày của Biển vào ngày 18 tháng 7 năm 2022, lịch giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và chỉ mục J225 (chỉ MT5) đã được thay đổi
Tin tức mới nhất
08:32:00, 15 thg 7, 2023

Liên quan đến Ngày của Biển vào ngày 18 tháng 7 năm 2022, lịch giao dịch cổ phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và chỉ mục J225 (chỉ MT5) đã được thay đổi

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và chỉ mục J225 (chỉ MT5) sẽ không giao dịch vào ngày 18 tháng 7 năm 2022 do Ngày của Biển của Nhật Bản.

Hãy cẩn thận: vào ngày nghỉ lễ, thị trường Nhật Bản có thể bị thiếu thanh khoản.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước. Thời gian máy chủ giao dịch của Esperio là UTC + 2.

Xem thêm