• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Những thay đổi quan trọng đối với giao dịch ký hiệu GER30, USGas và UKBrent có hiệu lực vào ngày 11 tháng 7 năm 2022
Tin tức mới nhất
09:43:00, 4 thg 7, 2023

Những thay đổi quan trọng đối với giao dịch ký hiệu GER30, USGas và UKBrent có hiệu lực vào ngày 11 tháng 7 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 năm 2022, các ký hiệu GER30, USGas và UKBrent sẽ có sẵn dưới các tên mới - GER40, NG và BRN tương ứng.

Xin lưu ý rằng số chữ số thập phân cho biểu tượng BRN sẽ tăng lên ba.

Tất cả các thay đổi cần thiết đối với các vị thế mở và lệnh chờ sẽ được thực hiện vào ngày 9-10 tháng 7 năm 2022 mà không ảnh hưởng đến chúng theo bất kỳ cách nào.

Bạn không cần làm gì để hoàn thành các thay đổi.

Xem thêm