• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thông báo về kế hoạch nghỉ giao dịch tiền điện tử vào ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2022
Tin tức mới nhất
07:56:00, 27 thg 6, 2023

Thông báo về kế hoạch nghỉ giao dịch tiền điện tử vào ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

KXin lưu ý rằng từ 22:30 ngày 1 tháng 7 đến 02:30 ngày 2 tháng 7 năm 2022, công việc kỹ thuật được lên lịch từ phía nhà cung cấp thanh khoản.

KVề vấn đề này, quyền truy cập vào giao dịch tiền điện tử sẽ không khả dụng trong các khoảng thời gian được chỉ định.

Xem thêm