• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Do Ngày Thần ở Thụy Sĩ vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu SIX sẽ không được giao dịch
Tin tức mới nhất
10:57:00, 3 thg 6, 2024

Do Ngày Thần ở Thụy Sĩ vào ngày 6 tháng 6 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu SIX sẽ không được giao dịch

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng CH20 và tất cả cổ phiếu SIX sẽ không được giao dịch vào ngày 6 tháng 6 năm 2022 do Ngày Thần ở Thụy Sĩ.

Hãy cẩn thận: trong những ngày nghỉ lễ, các vị thế mở trong tất cả các tài sản được đề cập có thể có tính thanh khoản kém hơn và chênh lệch giá rộng hơn.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm