• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, khách hàng mới của Esperio có thể bảo vệ vốn của họ trước các rủi ro khi giao dịch
Tin tức mới nhất
07:44:00, 2 thg 12, 2024

Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, khách hàng mới của Esperio có thể bảo vệ vốn của họ trước các rủi ro khi giao dịch

Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Esperio sẽ cung cấp cho khách hàng mới dịch vụ bảo vệ tài khoản giao dịch như một phần của Chương trình khuyến mại "Giao dịch không rủi ro". Esperio sẽ bồi thường cho nhà đầu tư 30% khối lượng giao dịch trong trường hợp họ nhận được kết quả tiêu cực sau 30 ngày theo lịch. Khoản bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản dưới dạng bonus stop out một tháng sau ngày thực hiện giao dịch đầu tiên, nhưng không muộn hơn ngày 1 tháng 3 năm 2022.

Để tham gia chương trình khuyến mãi, hãy mở tài khoản giao dịch với Esperio cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với số tiền từ 5.000$ trở lên và xác nhận việc tham gia trong Trang cá nhân của bạn. Hãy nhớ rằng bất kể trình độ kỹ năng của nhà giao dịch như thế nào, giao dịch luôn gắn liền với rủi ro: bất chấp những dự báo chính xác nhất, thị trường có thể quay theo hướng ngược lại.

Dịch vụ này sẽ giúp bảo vệ vốn trong những tình huống không lường trước được, giảm căng thẳng tâm lý trong quá trình giao dịch, cải thiện chiến lược và hệ thống giao dịch, thêm can đảm và tự do cho hành động của bạn, đồng thời rút ngắn con đường đạt được thành công về tài chính.

Tất cả những người tham gia chương trình "Giao dịch không rủi ro" đều được giảm giá 20% cho tất cả các chương trình đào tạo của Esperio. Bạn có thể học khóa học về giao dịch trên thị trường tài chính online hoặc trực tiếp tới văn phòng đại diện của Esperio -- các khóa được dạy theo dạng nhóm hoặc 1:1 bằng tiếng mẹ đẻ của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ mức độ đào tạo nào phù hợp với mục tiêu của mình.

Điều kiện chi tiết "Giao dịch không rủi ro" có trên trang web.

Xem thêm