• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Do Ngày Thăng thiên ở Thụy Sĩ vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu Thụy Sĩ sẽ không được giao dịch.
Tin tức mới nhất
10:45:00, 24 thg 5, 2024

Do Ngày Thăng thiên ở Thụy Sĩ vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, CH20 và tất cả các cổ phiếu Thụy Sĩ sẽ không được giao dịch.

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng vào ngày 26 tháng 5 năm 2022 sẽ không có giao dịch đối với CH20 và tất cả các cổ phiếu Thụy Sĩ do Ngày Thăng thiên ở Thụy Sĩ.

Hãy cẩn trọng: trong những ngày nghỉ lễ, các vị thế mở của tất cả các tài sản được đề cập có thể có tính thanh khoản kém hơn và chênh lệch giá rộng hơn.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm