• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thông báo về sự cố kỹ thuật trong giao dịch tiền điện tử vào ngày 30 tháng 4 năm 2022
Tin tức mới nhất
14:59:00, 29 thg 4, 2024

Thông báo về sự cố kỹ thuật trong giao dịch tiền điện tử vào ngày 30 tháng 4 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, từ 12:00 đến 17:00, giao dịch tiền điện tử có thể bị hạn chế do công việc kỹ thuật từ phía nhà cung cấp thanh khoản.

Vui lòng tính đến những trường hợp này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Xem thêm