• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Danh mục "First Steps" đã tăng gần 10% trong tháng đầu tư đầu tiên
Tin tức mới nhất
04:38:00, 22 thg 11, 2024

Danh mục "First Steps" đã tăng gần 10% trong tháng đầu tư đầu tiên

Trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021, danh mục "First Steps" và danh mục "Tối ưu" của Esperio cho thấy lợi nhuận là 9,64% và 1,24%.

Cụ thể, trong danh mục "First Steps", các giao dịch đã được chốt với lợi nhuận trên cổ phiếu Tesla và AMD (251,72 USD và 432,4 USD), cũng như cổ tức từ Apple và Caterpillar (2,20 USD và 8,88 USD).

“Giá trị của danh mục First Steps tăng gần 10% trong tháng đầu tiên là một kết quả rất xứng đáng. Hơn nữa, hai giao dịch - đối với AMD và Tesla - đã được chốt, tức là, đây không phải là lợi nhuận được ước tính, mà là tiền thật mà khách hàng có thể, nếu họ muốn, đã rút từ tài khoản của họ. Tất nhiên, chúng ta đang nói về những người đã đầu tư vào danh mục đầu tư một tháng trước, vào ngày 12 tháng 10, ” - Trung tâm phân tích Esperio.

Trong danh mục đầu tư "Tối ưu", IBM đã nhận được 16,4$ cổ tức, cổ phiếu Tesla được mua với giá trung bình là 1025,49$ và mức dừng lỗ của cổ phiếu Alibaba đã được thay đổi từ 100$ thành 125$. “Trong bối cảnh thành công của danh mục "First Steps", dữ liệu trên "Tối ưu" có vẻ khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi thấy một kết quả khả quan, mặc dù không quá ấn tượng."

Giai đoạn đầu tư tiếp theo cho danh mục "First Steps" và danh mục "Tối ưu" được bắt đầu vào ngày 11-12 tháng 10 năm 2021. Thời gian đầu tư là 12 tháng và 6 tháng, lợi nhuận kỳ vọng lần lượt là 40,5% và 87,7%. Đồng thời, theo kết quả quản lý danh mục đầu tư của tháng đầu tiên, khả năng sinh lời lần lượt tăng lên 41,8% và 93,2%.

Các nhà quản lý của công ty môi giới toàn cầu Esperio phát triển danh mục đầu tư, có tính đến các chiến lược khác nhau và rủi ro giả định, cân đối chúng theo thời gian đầu tư và lợi nhuận dự kiến.

Trong suốt thời gian đầu tư, Esperio cung cấp đầy đủ tính minh bạch, theo dõi thường xuyên hiệu suất và tái cân bằng danh mục đầu tư để đảm bảo lợi nhuận và rủi ro được báo cáo, phân tích kỹ lưỡng kết quả và cung cấp cho nhà đầu tư các báo cáo chi tiết.

Xem thêm