• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, sẽ không có giao dịch CFD trên chỉ số J225 và trên tất cả các cổ phiếu TSE trên tài khoản giao dịch MT5
Tin tức mới nhất
07:57:00, 26 thg 4, 2024

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, sẽ không có giao dịch CFD trên chỉ số J225 và trên tất cả các cổ phiếu TSE trên tài khoản giao dịch MT5

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, sẽ không có giao dịch CFD trên J225 và Sở giao dịch chứng khoán Tokyo trên tài khoản giao dịch MT5 do Ngày Chiêu Hoà.

Vui lòng tính đến trường hợp này khi lập kế hoạch cho các hoạt động giao dịch của bạn.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm