• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Khả năng sinh lời trên danh mục đầu tư "Bước đầu" và "Tối ưu" đã đi vào quỹ đạo tăng trưởng
Tin tức mới nhất
07:54:00, 26 thg 4, 2024

Khả năng sinh lời trên danh mục đầu tư "Bước đầu" và "Tối ưu" đã đi vào quỹ đạo tăng trưởng

Vào cuối tháng 4 năm 2022, tổng lợi nhuận ước tính trên các Danh mục đầu tư "Bước đầu" và "Tối ưu" lần lượt lên tới $ 626,9 và $ 997,88. Kết quả như vậy đã được tổng kết vào ngày 18 tháng 4 năm 2022 bởi nhóm quản lý danh mục đầu tư của Esperio.

Lợi dụng sự bất ổn địa chính trị, các nhà quản lý của công ty môi giới trực tuyến Esperio trong hai tháng qua đã có thể bù đắp các khoản lỗ trong một số công cụ bằng các giao dịch vàng ngắn hạn. Kết quả là có thể đạt được sự điều chỉnh danh mục đầu tư và đạt được lợi suất mục tiêu, bất chấp sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán.

Trong hai tháng qua, các giao dịch vàng đã tạo ra hơn $ 1,100 lợi nhuận cho danh mục "Bước đầu" và hơn $ 1,900 cho danh mục "Tối ưu".

Ngoài ra, trong tháng 4, có thể chốt một số giao dịch mua cổ phiếu đã mở từ cuối năm 2021 và có lãi. Cụ thể, trong danh mục đầu tư "Bước đầu", cổ phiếu của Caterpillar (CAT) đã được bán với lãi 170,8 USD, và trong danh mục đầu tư "Tối ưu", một khoản lợi nhuận nhận được từ việc bán cổ phiếu của CME, Kraft Heinz (KHC) và Tesla (TSLA) với số tiền lần lượt là $ 334,6, $ 443,2 và $ 37,57. Nhận cổ tức trên tài sản của Verizon (VZ) là $ 19,2.

Các nhà quản lý của công ty môi giới toàn cầu Esperio phát triển danh mục đầu tư, tính đến nhiều chiến lược khác nhau và chấp nhận rủi ro, cân bằng giữa thời gian đầu tư và lợi nhuận dự kiến.

Trong toàn bộ thời gian đầu tư, Esperio cung cấp đầy đủ tính minh bạch, theo dõi thường xuyên hoạt động và tái cân bằng danh mục đầu tư để đảm bảo lợi nhuận và rủi ro đã nêu, phân tích kỹ lưỡng kết quả và cũng cung cấp cho nhà đầu tư các báo cáo chi tiết.

Xem thêm