• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Esperio tặng bitcoin cho những người tham gia chương trình khuyến mãi Double Deal
Tin tức mới nhất
14:30:00, 11 thg 11, 2023

Cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Esperio tặng bitcoin cho những người tham gia chương trình khuyến mãi Double Deal

Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, nhà môi giới toàn cầu Esperio mang đến cho những người tham gia chương trình khuyến mãi Double Deal loại tiền điện tử phổ biến nhất để bổ sung tài khoản giao dịch với bất kỳ số tiền nào từ $ 1000 đến $ 5000. Quà tặng chỉ có thể nhận một lần với tổng số phần hoặc chuyển tiền một lần với xác nhận tham gia chương trình khuyến mãi thông qua Trang Cá nhân.

Là một phần của chương trình khuyến mãi, nhà môi giới đảm bảo bảo vệ khoản đầu tư 100% khỏi rủi ro. Theo các điều khoản của Double Deal, nếu giá bitcoin tăng trong bốn tháng tới, thì Esperio sẽ chuyển lợi nhuận vào tài khoản giao dịch của những người tham gia chương trình. Nếu trong cùng khoảng thời gian này, giá bitcoin giảm thì Esperio sẽ hoàn toàn bù đắp cho khoản lỗ.

Các chuyên gia của Esperio chỉ ra sự tăng trưởng ổn định của Bitcoin trong suốt năm 2021 từ 40.000$ vào tháng 1 lên 67.000$ vào tháng 11, đồng thời cũng nhắc nhở rằng vào cuối năm 2020, bitcoin chỉ có giá trị 20.000$. Cơ cấu có thể sớm đạt mốc 100.000$. Trong trong trường hợp này, Bitcoin sẽ có mọi cơ hội trở thành phiên bản kỹ thuật số của vàng và là một trong những "tài sản phòng thủ" đáng tin cậy nhất.

Thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi và điều kiện tham gia có thể tham khảo trên trang https://esperio.org/vi/double_deal.

Xem thêm