• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thông báo về kế hoạch nghỉ giao dịch tiền điện tử vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2022
Tin tức mới nhất
09:31:00, 5 thg 3, 2023

Thông báo về kế hoạch nghỉ giao dịch tiền điện tử vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2022

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng vào ngày 5 và 6 tháng 3 năm 2022, công việc kỹ thuật được lên lịch từ phía nhà cung cấp thanh khoản. Về vấn đề này, quyền truy cập vào giao dịch tiền điện tử có thể bị hạn chế vào những khoảng thời gian sau:

Kế hoạch nghỉ trong giao dịch tiền điện tử vào ngày 5 tháng 3 năm 2022

- từ 14.00 đến 15.30 giờ máy chủ.

Kế hoạch nghỉ trong giao dịch tiền điện tử vào ngày 6 tháng 3 năm 2022

- từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 45 theo giờ máy chủ.

Xem thêm