• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Chế độ "Chỉ đóng" được bật cho các biểu tượng BCHRUB, BNBRUB, BTCRUB, ETHRUB và LTCRUB từ ngày 27 tháng 2 năm 2022 do khủng hoảng ở thị trường Nga
Tin tức mới nhất
07:48:00, 28 thg 2, 2023

Chế độ "Chỉ đóng" được bật cho các biểu tượng BCHRUB, BNBRUB, BTCRUB, ETHRUB và LTCRUB từ ngày 27 tháng 2 năm 2022 do khủng hoảng ở thị trường Nga

Kính gửi Quý khách hàng!

Do cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại thị trường Nga, từ ngày 27 tháng 2 năm 2022, các giao dịch trên các ký hiệu giao dịch BCHRUB, BNBRUB, BTCRUB, ETHRUB, LTCRUB đã được chuyển sang chế độ "Chỉ đóng".

Xin lưu ý rằng nhà môi giới Esperio trước đây đã thông báo về khả năng đưa ra các thay đổi khẩn cấp trong điều kiện giao dịch từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, điều này có thể ảnh hưởng đến quy mô hoa hồng và hoán đổi, tỷ lệ ký quỹ và ký quỹ, cũng như có thể dẫn đến việc thiết lập các khoản đánh giá và chế độ "Chỉ đóng". Những thay đổi này được áp dụng trong một khoảng thời gian không xác định và việc điều chỉnh chúng có thể được thực hiện mà không cần thông báo đặc biệt.

Xem thêm