• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, thời gian của các phiên giao dịch đã được thay đổi do Ngày Tổng thống
Tin tức mới nhất
15:29:00, 17 thg 2, 2024

Vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, thời gian của các phiên giao dịch đã được thay đổi do Ngày Tổng thống

Do Ngày Tổng thống tại Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, một số công cụ trên bốn loại tài sản sẽ bị thay đổi thời gian giao dịch trong ngày.

Hãy chú ý đến những thay đổi bên dưới và tính đến những thay đổi đó trong các hoạt động giao dịch của bạn.


Loại tài sản Tài sản Phiên giao dịch
CFD kim loại Tất cả Đóng cửa sớm vào 21:15
CFD trên các chỉ số US30, US500, USTech100, J225 Đóng cửa sớm vào 20:00
GER30, UK100 Đóng cửa sớm vào 23:00*
CFD năng lượng USGas Đóng cửa sớm vào 21:15
WTI Đóng cửa sớm vào 21:30
CFD US Stock Tất cả Đóng

* Chỉ dành cho tài khoản giao dịch MT4.

Thời gian của phiên giao dịch tương ứng với UTC + 2.

Xem thêm