• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Thông báo về kế hoạch gián đoạn giao dịch tiền điện tử vào ngày 20 tháng 1 năm 2024.
Tin tức mới nhất
04:59:00, 19 thg 1, 2024

Thông báo về kế hoạch gián đoạn giao dịch tiền điện tử vào ngày 20 tháng 1 năm 2024.

Kính gửi Quý khách hàng!

Xin lưu ý rằng công việc kỹ thuật từ phía nhà cung cấp thanh khoản được lên lịch vào ngày 20 tháng 1 năm 2024.

Về vấn đề này, quyền truy cập vào giao dịch tiền điện tử có thể bị giới hạn vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 từ 09:00 đến 21:00 theo giờ máy chủ.

Xem thêm