• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, công việc kỹ thuật được lên kế hoạch trên máy chủ giao dịch Pacific
Tin tức mới nhất
13:16:00, 17 thg 1, 2024

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, công việc kỹ thuật được lên kế hoạch trên máy chủ giao dịch Pacific

Kính gửi Quý khách hàng!

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, từ 7:00:00 đến 23:59:59 UTC+2, công việc kỹ thuật được lên kế hoạch trên máy chủ giao dịch Pacific.

Trong quá trình thực hiện công việc kỹ thuật, sự gián đoạn có thể xảy ra với:

kết nối với tài khoản giao dịch thông qua thiết bị đầu cuối của khách hàng;
mở tài khoản giao dịch mới thông qua Trang cá nhân;
gửi và rút tiền thông qua Trang cá nhân của bạn.


Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện gây ra!

Xem thêm