• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư Esperio “Tối ưu” và “First steps” lần lượt là 15,07% và 11,89%.
Tin tức mới nhất
08:15:00, 22 thg 12, 2024

Tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư Esperio “Tối ưu” và “First steps” lần lượt là 15,07% và 11,89%.

Tổng thu nhập ròng của danh mục đầu tư Esperio “Tối ưu” (trong 6 tháng) và “First steps” (trong 12 tháng) lần lượt lên tới 15,07% và 11,89%. Do hết hạn nên danh mục đầu tư “Tối ưu” và “First steps” sẽ đóng vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. Các nhà phân tích của Esperio có kế hoạch mở danh mục đầu tư mới vào đầu tháng 1 năm 2024.

Đọc thêm về hiệu suất cuối cùng của danh mục đầu tư.

“Tối ưu” (Tháng 6 - Tháng 12 năm 2023)
Tổng thu nhập ròng của danh mục đầu tư trong 6 tháng lên tới 1.507,72 USD, tương đương 15,07% số vốn đầu tư ban đầu.

Thu nhập lớn nhất với số tiền 1022,65 USD (58,9% tổng thu nhập) đến từ các giao dịch trên ADBE - 470,85 USD (27,1%), CME - 277,7 USD (16%) và TNOTE - 274,2 USD (15,8 %). Cổ tức nhận được (tổng cộng 30,17 USD) trên cổ phiếu của AAPL – 1,92 USD, CME – 22 USD, EBAY – 5 USD và INTC – 1,25 USD. 241,7 USD được phân bổ để trả hoa hồng và phí hoán đổi.

“First steps” (12/2022 - 12/2023)
Tổng thu nhập ròng của danh mục đầu tư trong 12 tháng là 1189,14 USD, tương đương 11,89% số vốn đầu tư ban đầu.

Thu nhập lớn nhất với số tiền 1248,71 USD (83,6% tổng thu nhập) đến từ các giao dịch trên VÀNG – 630,15 USD (42,2%), ADBE – 373,64 USD (25,0%) và TSLA – 244,92 USD (16,4%). Cổ tức nhận được (tổng cộng 14,73 USD) trên cổ phiếu của AAPL – 5,23 USD, CME – 5,5 USD và QCOM – 4 USD. 312,36 USD được phân bổ để trả hoa hồng và phí hoán đổi.

Các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về chính sách tiền tệ rất quan trọng đối với kết quả của danh mục đầu tư. Xu hướng thắt chặt được quan sát trong suốt cả năm vào tháng 12, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục giảm, dự kiến ​​sẽ thay đổi. Theo các nhà phân tích của Esperio, ngay từ tháng 3 năm 2024, với xác suất lên tới 65%, Fed sẽ quyết định lần giảm lãi suất cơ bản đầu tiên từ 5,25-5,5% xuống 5-5,25%. Tình huống này sẽ được các nhà quản lý Esperio tính đến khi tạo danh mục đầu tư mới vào tháng 1 năm 2024.

Các nhà quản lý của nhà môi giới toàn cầu Esperio phát triển danh mục đầu tư, có tính đến các chiến lược khác nhau và rủi ro gặp phải, đồng thời cân bằng chúng theo thời gian đầu tư và lợi nhuận dự kiến. Trong suốt thời gian đầu tư, Esperio cung cấp sự minh bạch hoàn toàn, thường xuyên theo dõi hiệu suất và tái cân bằng danh mục đầu tư để mang lại lợi nhuận và rủi ro đã nêu, phân tích kỹ lưỡng kết quả và cung cấp cho nhà đầu tư các báo cáo chi tiết.

Xem thêm