• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Esperio mở ra cơ hội mới để giao dịch CFD trên tiền điện tử 24/7
Tin tức mới nhất
11:50:00, 24 thg 1, 2023

Esperio mở ra cơ hội mới để giao dịch CFD trên tiền điện tử 24/7

Từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 đối với các chủ tài khoản giao dịch MT4 và từ ngày 5 tháng 2 năm 2022 đối với chủ tài khoản MT5, Esperio mở ra cơ hội mới để giao dịch CFD trên tiền điện tử 24/7.

Từ ngày 29 tháng 1 năm 2022 trên tài khoản MT4 và từ ngày 5 tháng 2 năm 2022 trên tài khoản MT5, bạn cũng có thể giao dịch CFD tiền điện tử vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Xin lưu ý rằng thời gian nghỉ kỹ thuật trong giao dịch CFD trên tiền điện tử vào Chủ Nhật được lên lịch từ 03:04 đến 03:19 và từ 22:00 đến 22:05 theo giờ máy chủ giao dịch.

Bạn sẽ được thông báo trước về lịch bảo trì các lỗi kỹ thuật bổ sung có thể xảy ra trong giao dịch CFD trên tiền điện tử do các nhà cung cấp thanh khoản khởi xướng vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Giao dịch CFD tiền điện tử sinh lợi nhuận với Esperio mỗi ngày!

Xem thêm