• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Chỉ số IND50 sẽ không khả dụng để giao dịch trên tất cả các máy chủ kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2023.
Tin tức mới nhất
14:52:00, 1 thg 6, 2024

Chỉ số IND50 sẽ không khả dụng để giao dịch trên tất cả các máy chủ kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2023.

Kính gửi Quý khách hàng!

Nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi sẽ sớm hủy niêm yết chỉ số IND50 và chỉ số này sẽ không còn khả dụng để giao dịch trên tất cả các máy chủ kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2023.

Vui lòng đóng tất cả các vị thế đang mở trên biểu tượng này và xóa các lệnh chờ trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.

Tất cả các vị thế mở trên chỉ số IND50 sẽ được đóng theo giá thị trường mới nhất vào cuối phiên giao dịch ngày 5 tháng 6 năm 2023. Tất cả các đơn đặt hàng đang chờ xử lý sẽ bị xóa.

Xem thêm