• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, giao dịch bằng biểu tượng SMH sẽ được chuyển sang chế độ "Chỉ đóng cửa"
Tin tức mới nhất
06:40:00, 2 thg 5, 2024

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, giao dịch bằng biểu tượng SMH sẽ được chuyển sang chế độ "Chỉ đóng cửa"

Kính gửi Quý khách hàng!
Xin lưu ý rằng kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, giao dịch biểu tượng SMH sẽ được chuyển sang chế độ Chỉ Đóng.
Các vị thế mở trên biểu tượng này phải được đóng và các lệnh đang chờ xử lý phải được xóa không muộn hơn khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 4 tháng 5 năm 2023.
Nếu không, việc đóng các vị trí và xóa các đơn đặt hàng bằng biểu tượng SMH sẽ được thực hiện cưỡng bức.
Những hành động này được thực hiện liên quan đến việc hoàn thành phân tách SMH chỉ trên máy chủ MT5.
Giá của biểu tượng sẽ giảm một nửa từ ngày 5 tháng 5 năm 2023.
Vui lòng xem xét những trường hợp này trong các hoạt động giao dịch của bạn.
Xem thêm