• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Những thay đổi trong lịch giao dịch của Cổ phiếu TSE và SK200 vào ngày 4-5 tháng 5 năm 2023
Tin tức mới nhất
13:51:00, 1 thg 5, 2024

Những thay đổi trong lịch giao dịch của Cổ phiếu TSE và SK200 vào ngày 4-5 tháng 5 năm 2023

Kính gửi Quý khách hàng!
Xin lưu ý rằng vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, cổ phiếu TSE sẽ không được giao dịch. Ngoài ra, vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, giao dịch cổ phiếu TSE và chỉ số SK200 sẽ đóng cửa trong ngày.
Những thay đổi này được thực hiện cùng với Midori-no-hi (Ngày xanh) và Kodomo-no-hi (Ngày thiếu nhi) ở Nhật Bản.
Trên thị trường Nhật Bản những ngày này có thể có sự sụt giảm thanh khoản. Vui lòng xem xét thông tin trong các hoạt động giao dịch của bạn.
Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.
Xem thêm