• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Giao dịch IND50 đóng cửa vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 do lễ kỷ niệm Ramanavma ở Ấn Độ
Tin tức mới nhất
13:42:00, 27 thg 3, 2023

Giao dịch IND50 đóng cửa vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 do lễ kỷ niệm Ramanavma ở Ấn Độ

Kính thưa khách hàng!

Ngày 30 tháng 3 năm 2023 được kỷ niệm là lễ Ramanavami ở Ấn Độ. Về vấn đề này, phiên đấu giá IND50 sẽ bị đóng.

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm