Tin tức mới nhất
07:37:00, 9 thg 3, 2024

Thay đổi lịch giao dịch từ ngày 12/03/2023

Kính gửi Quý khách hàng!

CFD đã có những thay đổi quan trọng do chuyển sang thời gian mùa hè ở Hoa Kỳ. chỉ định thời gian thương mại máy chủ - UTC+2.

Tài sản

Ký hiệu

Bắt đầu phiên họp

Hoàn thành phiên họp

CFD trên chỉ số

US30, US500, USTech100, US2000, VIX, DX, GER40, J225, UK100

0:05

22:55

CFD trên trái phiếu

TNOTE

CFD trên Năng lượng

NG, WTI

Brent

2:05

CFD trên Cổ phiếu

Tất cả US

15:32

21:55

CFD trên ETF

Tất cả

CFD trên Những sản phẩm nông nghiệp

Sugar

9:35

18:55

Coffee

10:15

19:30

Cotton

3:05

20:15

Cocoa

10:45

19:30

Wheat, Corn, Soybean

2:05*

20:00*

CFD trên kim loại

Tất cả quý giá kim loại

0:05

22:55

Ngoại hối

Tất cả

22,55**

* Hàng ngày nghỉ giải lao từ 14:45 đến 15:35.

** Chỉ thứ Sáu ngày 17 và 24 tháng 3 năm 2023

Nhà môi giới Esperio có quyền thực hiện các thay đổi bổ sung đối với lịch trình mà không cần thông báo trước.

Xem thêm