• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 sẽ thực hiện kế hoạch bảo trì trên máy chủ giao dịch Pacific
Tin tức mới nhất
13:34:00, 2 thg 3, 2023

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2023 sẽ thực hiện kế hoạch bảo trì trên máy chủ giao dịch Pacific

Kính gửi Quý khách hàng!

Công việc kỹ thuật trên máy chủ giao dịch Pacific được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, từ 07:00:00 đến 23:59:59 UTC+2.

Trong thời gian này, có thể bị gián đoạn với:

- kết nối với tài khoản giao dịch thông qua thiết bị đầu cuối của khách hàng;

- mở tài khoản giao dịch mới thông qua Tài khoản cá nhân;

- gửi và rút tiền thông qua Tài khoản cá nhân.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra trong quá trình sửa chữa.

Xem thêm