• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, các thay đổi về phiên giao dịch được thiết lập liên quan đến Ngày Martin Luther King Jr.
Tin tức mới nhất
15:21:00, 11 thg 1, 2024

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, các thay đổi về phiên giao dịch được thiết lập liên quan đến Ngày Martin Luther King Jr.

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến Ngày Martin Luther King Jr., những thay đổi quan trọng đã được thực hiện đối với lịch giao dịch vào ngày 16 tháng 1 năm 2023.


Tầng lớp tài sản

Tài sản

Thay đổi phiên _

CFD trên kim loại quý

XPTUSD, XPDUSD

Đóng cửa lúc 17:00

CFD trên chỉ số

J225

Đóng cửa lúc 20:00

CFD trên năng lượng

BRN, NG, WTI

Đóng cửa lúc 21:15

CFD trên kim loại quý

Tất cả ngoại trừ XPTUSD , XPDUSD

CFD trên chỉ số

US500, USTech100, US30

Giao dịch đóng cửa

CFD trên trái phiếu

TNOTE

CFD trên cổ phiếu Mỹ

Mọi người

CFD trên ETF

CFD trên Hàng hóa

Nông nghiệp Mỹ phẩm


Thời gian tương ứng với UTC+2.

Xin lưu ý rằng swap có thể tăng trong các ngày lễ và có thể thiếu thanh khoản trên thị trường.

Xem thêm