• Trang chủ
  • Esperio
  • Tin tức
  • Liên quan đến dịp lễ Năm Mới, lịch giao dịch đã được thay đổi từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023.
Tin tức mới nhất
13:19:00, 23 thg 12, 2024

Liên quan đến dịp lễ Năm Mới, lịch giao dịch đã được thay đổi từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023.

Kính gửi Quý khách hàng!

Liên quan đến lễ đón Năm mới, những thay đổi sau đã được thiết lập trong lịch giao dịch từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 đến ngày 4 tháng 1 năm 2023. Giờ máy chủ tương ứng với UTC +2.

Thay đổi ngày 29 tháng 12 năm 2022


Loại tài sản

Ký hiệu

Thay đổi

CFD trên các chỉ số

Anh100

Giao dịch trở lại 01:00


Thay đổi ngày 30 tháng 12 năm 2022


Loại tài sản

Ký hiệu

Thay đổi

CFD trên các chỉ số

UK100

Đóng cửa sớm lúc 14:50

AUS200

Đóng cửa sớm lúc 07:30

CFD năng lượng

BRN

Đóng cửa sớm lúc 22:00

CFD trên cổ phiếu EU

Cổ phiếu LSE

Đóng cửa sớm lúc 14:30

Cổ phiếu XETRA

Đóng cửa sớm lúc 16:00


Thay đổi ngày 2 tháng 1 năm 2023


Loại tài sản

Ký hiệu

Thay đổi

CFD trên các chỉ số

GER30

Giao dịch từ 02:16 đến 23:00

UK100

Giao dịch đóng

US30, US500, USTech100, CH20

HK50, J225, AUS200, CHN50, VIX

CFD kim loại

Kim loại

XAGGBP, XAGCHF

CFD năng lượng

BRN, WTI, NG

CFD cổ phiếu

cổ phiếu Mỹ

cổ phiếu LSE

Cổ phiếu ASX, HKEX, TSE

CFD hàng hóa

Những sản phẩm nông nghiệp

CFD trái phiếu

TNOTE


Thay đổi ngày 3 tháng 1 năm 2023


Loại tài sản

Ký hiệu

Thay đổi

CFD kim loại

kim loại quý

Giao dịch trở lại lúc 01:00

XAGGBP, XAGCHF

Giao dịch trở lại lúc 01:05

CFD trên các chỉ số

AUS200

Giao dịch trở lại lúc 00:50

GER30, US30, US500, USTech100, J225

Giao dịch trở lại lúc 01:00

UK100

Giao dịch trở lại lúc 03:00

CFD năng lượng

WTI

Giao dịch trở lại lúc 01:00

NG

Giao dịch trở lại lúc 01:05

CFD cổ phiếu

Cổ phiếu ASX

Giao dịch trở lại lúc 01:00

CFD hàng hóa

Soybean, Corn

Giao dịch trở lại lúc 16:30


Thay đổi ngày 4 tháng 1 năm 2023


Loại tài sản

Ký hiệu

Thay đổi

CFD trên các chỉ số

UK100

Giao dịch trở lại lúc 01:00


Xin lưu ý rằng các điều chỉnh lịch trình bổ sung có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước.

Hãy cẩn thận khi lập kế hoạch giao dịch thương mại.

Esperio chúc bạn một Năm mới hạnh phúc!

Xem thêm