Tỷ lệ thất nghiệp.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
07-12-22 2% 1.9%
07-11-22 1.9% 2% 1.9%
07-10-22 1.9% 2% 2%
08-09-22 2% 2% 2%
08-08-22 2.0% 2.0%
07-07-22 2.0% 2% 2.1%
08-06-22 2.1% 2.1% 2.3%
06-05-22 2.3% 2.2% 2.4%
07-04-22 2.4% 2.4% 2.5%
07-03-22 2.5% 2.5% 2.6%
07-02-22 2.6% 2.7% 2.6%
07-01-22 2.6% 2.5%
07-12-21 2.5% 2.6% 2.5%
08-11-21 2.5% 2.6% 2.6%
07-10-21 2.6% 2.7%
07-09-21 2.7% 2.8% 2.8%
09-08-21 2.8% 2.8% 2.8%
08-07-21 2.8% 2.9% 3.1%
07-06-21 3.1% 3.3%
07-05-21 3.3% 3.3% 3.4%
09-04-21 3.4% 3.6% 3.6%
08-03-21 3.6% 3.7%
08-02-21 3.7% 3.5%
08-01-21 3.5% 3.4% 3.3%
08-12-20 3.3% 3.3% 3.2%
09-11-20 3.2% 3.3% 3.2%
08-10-20 3.2% 3.3% 3.3%
09-09-20 3.3% 3.3% 3.2%
10-08-20 3.2% 3.2%
08-07-20 3.2% 3.4% 3.4%
09-06-20 3.4% 3.5% 3.3%
09-03-20 2.5% 2.6%
10-02-20 2.6% 2.5%
10-01-20 2.5% 2.4% 2.3%
09-12-19 2.3% 2.2%
08-11-19 2.2% 2.2% 2.1%
08-10-19 2.1% 2.1%
09-09-19 2.1% 2.2% 2.1%
09-08-19 2.1% 2.1% 2.1%
09-07-19 2.1% 2.2% 2.2% (2.3%)
07-06-19 2.3% 2.3% 2.4%
08-05-19 2.4% 2.3% 2.5%
09-04-19 2.5% 2.5% 2.7%
07-03-19 2.7% 2.7% 2.8%
08-02-19 2.8% 2.7%
08-01-19 2.7% 2.5%
10-12-18 2.5% 2.4%
08-11-18 2.4% 2.4% 2.4%
08-10-18 2.4% 2.4% 2.4%
07-09-18 2.4% 2.4% 2.4%
09-08-18 2.4% 2.4% 2.4%
09-07-18 2.4% 2.4%
07-06-18 2.4% 2.5% 2.7%
08-05-18 2.7% 2.9% 2.9% (2.8%)
09-04-18 2.9% 3% 3.2%
08-03-18 3.2% 3.4% 3.3%
09-02-18 3.3% 3.4% 3.3%
09-01-18 3.3% 3.1% 3.1%
07-12-17 3.1% 3.1% 3.0%
09-11-17 3.0% 3.0% 3.0%
10-10-17 3.0% 3% 3%
08-09-17 3% 3% 3%
08-08-17 3% 3% 3%
07-07-17 3.0% 3% 3.1%
08-06-17 3.1% 3.1% 3.3%
09-05-17 3.3% 3.3% 3.4%
07-04-17 3.4% 3.4% 3.6%
09-03-17 3.6% 3.7%
09-02-17 3.7% 3.6% 3.5%
10-01-17 3.5% 3.3% 3.3%
09-12-16 3.3% 3.2%
08-11-16 3.2% 3.2% 3.2%
10-10-16 3.2% 3.2% 3.2%
09-09-16 3.2% 3.1% 3.1%
09-08-16 3.1% 3.1% 3.1%
08-07-16 3.1% 3.3% 3.2% (3.3%)
09-06-16 3.3% 3.5% 3.5%
10-05-16 3.5% 3.5% 3.6% (3.4%)
08-04-16 3.6% 3.6% 3.7%
08-03-16 3.7% 3.8% 3.8%
09-02-16 3.8% 3.7% 3.7%
08-01-16 3.7% 3.7% 3.4%
09-12-15 3.4% 3.3% 3.3%
10-11-15 3.3% 3.3% 3.2%
08-10-15 3.2% 3.3% 3.2%
08-09-15 3.2% 3.1% 3.1%
07-08-15 3.1% 3.1%
07-07-15 3.1% 3.3% 3.2%
09-06-15 3.2% 3.3% 3.3%
08-05-15 3.3% 3.3% 3.4%
10-04-15 3.4% 3.5% 3.5%
10-03-15 3.2% 3.2% 3.2% (3.1%)
10-02-15 3.1% 3.2% 3.1% (3.2%)
09-01-15 3.2% 3.1% 3.2% (3.1%)
09-12-14 3.1% 3.2% 3.1% (3.2%)
07-11-14 3.2% 3.2% 3.2%
08-10-14 3.2% 3.2% 3.2%
08-09-14 3.2% 3.2% 3.2%
08-08-14 3.2% 3.2% 3.2%
07-07-14 3.2% 3.2% 3.2%
10-06-14 3.2% 3.2% 3.2%
07-05-14 3.2% 3.2% 3.2%
08-04-14 3.2% 3.2% 3.2%
07-03-14 3.2% 3.2% 3.2%
10-02-14 3.2% 3.2% 3.2%
10-01-14 3.2% 3.2% 3.2%
09-12-13 3.2% 3.2% 3.2%
08-11-13 3.2% 3.2% 3.2%
08-10-13 3.2% 3.2% 3.2%
09-09-13 3.2% 3.0% 3.0%
08-08-13 3.2% 3.2% 3.2%
08-07-13 3.2% 3.2% 3.2%
10-06-13 3.2% 3.2% 3.1%
07-05-13 3.1% 3.1% 3.1%
09-04-13 3.1% 3.1% 3.1%
07-03-13 3.1% 3.1% 3.1%
08-02-13 3.1% 3.1% 3.0%
08-01-13 3.0% 3.0% 3.0%
06-12-12 3.0% 3.0% 3.0%
08-11-12 3.0% 3.0% 2.9%
08-10-12 2.9% 3.0% 2.9%
07-09-12 2.9% 2.9% 2.9%
07-08-12 2.9% 2.9% 2.9%
09-07-12 2.9% 3.2% 3.2%
07-06-12 3.2% 3.2% 3.1%
07-05-12 3.1% 3.1% 3.1%
10-04-12 3.1% 3.1% 3.1%
07-03-12 3.1% 3.1% 3.1%
08-02-12 3.1% 3.1% 3.1%
09-01-12 3.3% 3.1% 3.1%
07-12-11 3.1% 3.1% 3.0%
07-11-11 2.9% 3.0% 3.0%
07-10-11 2.8% 2.8% 2.8%
08-09-11 2.8% 2.8% 2.8%
08-07-11 3,0% 3.0% 2.9%
08-06-11 3.0% 3.0% 3.1%
06-05-11 3.1% 3.3% 3.4%
08-04-11 3.4% 3.3% 3.6%
08-03-11 3.6% 3.7% 3.8%
08-02-11 3.5% 3.5% 3.6%
07-01-11 3.8% 3.5% 3.6%
07-12-10 3.6% 3.6% 3.6%
08-11-10 3.6% 3.6% 3.5%
08-10-10 3.70% 3.70% 3.80%
07-09-10 3.80% 3.70% 3.80%
06-08-10 3.80% 3.90% 3.90%
08-07-10 3.90% 3.90% 4.00%
08-06-10 4.00% 4.00% 4.00%
07-05-10 4.00% 4.10% 4.10%
08-04-10 4.10% 4.10% 4.10%
08-03-10 4.10% 4.10% 4.10%
08-02-10 4.10% 4.30% 4.20%
08-01-10 4.20% 4.20% 4.10%
09-12-09 4.10% 4.20% 4.10%
06-11-09 4.10% 4.20% 4.10%
07-10-09 4.10% 4.10% 4.00%
08-09-09 4.00% 4.10% 3.90%
07-08-09 3.90% 3.90% 3.80%
08-07-09 3.80% 3.60% 3.50%
08-06-09 3.50% 3.60% 3.40%
08-05-09 3.40% 3.40% 3.30%
09-04-09 3.30% 3.30% 3.10%
09-03-09 3.10% 3.10% 3.00%
06-02-09 2.90% 2.90% 2.80%
08-01-09 2.80% 2.80% 2.70%
09-12-08 2.70% 2.60% 2.60%
07-11-08 2.60% 2.60% 2.60%
10-10-08 2.60% 2.50% 2.50%
08-09-08 2.50% 2.50% 2.50%
08-08-08 2.50% 2.50% 2.50%
07-07-08 2.50% 2.50% 2.50%
09-06-08 2.50% 2.50% 2.50%
08-05-08 2.60% 2.50% 2.50%
07-04-08 2.50% 2.50% 2.50%
06-03-08 2.50% 2.50% 2.60%
07-02-08 2.60% 2.60% 2.60%
07-01-08 2.60% 2.60% 2.60%
Mức quan trọng
Quốc gia Thụy Sỹ
Nguồn Ban thư ký nhà nước về các vấn đề kinh tế (State Secretariat for Economic Affairs).

Miêu tả

Chỉ số phản ánh phần trăm số lao động không có việc làm trên tổng số lao động của xã hội. Tỷ lệ được thống kê theo mùa và không theo mùa. Chỉ số thống kê theo mùa là chỉ số chính. Tỷ lệ người thất nghiệp cao ảnh hưởng đến việc giảm lương và chi phí tiêu dùng. Vì vậy chi phí tiêu dùng là thành phần chính của tất cả các chi tiêu, việc tăng tỷ lệ thất nghiệp thường làm chậm sự tăng trưởng của nền kinh tế cũng như có thể nói rằng tỷ lệ người thất nghiệp cao hay sự tăng trưởng của tỷ lệ người thất nghiệp có thể trở thành nguyên nhân chính làm giảm lãi suất của các ngân hàng nhà nước với mục đích cải thiện tình hình trên thị trường lao động.

Tác động đến thị trường

Chỉ số ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính năng động của đồng Franc. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống là dấu hiệu khả quan đối với đồng Franc.