Chỉ số giá nhà ở mới
Ngày Thực tế Dự báo Trước
22-11-22 -0.2% -0.1%
21-10-22 -0.1% 0.1%
22-09-22 0.1% 0.1%
22-08-22 0.1% 0.2%
21-07-22 0.2% 0.3% 0.5%
21-06-22 0.5% 0.3%
19-05-22 0.3% 0.6% 1.2%
20-04-22 1.2% 1.1%
18-03-22 1.1% 0.9%
18-02-22 0.9% 0.2%
21-01-22 0.2% 0.8%
05-01-22 0.8% 1.4% 0.9%
19-11-21 0.9% 0.5% 0.4%
21-10-21 0.4% 0.7%
21-09-21 0.7% 0.4%
20-08-21 0.4% 0.6%
21-07-21 0.6% 1.4%
20-05-21 1.9% 1.1%
22-04-21 1.1% 1.4% 1.9%
18-03-21 1.9% 0.7%
18-02-21 0.7% 0.5% 0.3%
21-01-21 0.3% 0.6%
21-12-20 0.6% 0.8%
20-11-20 0.8% 1% 1.2%
21-10-20 1.2% 0.5% 0.5%
21-09-20 0.5% 0.4%
21-08-20 0.4% 0.1%
21-07-20 0.1% 0.1% 0.1%
18-06-20 0.1% 0%
21-05-20 0% 0.1% 0.3%
22-04-20 0.3% 0.4%
19-03-20 0.4% 0.1% 0%
20-02-20 0% 0.2% 0.2%
22-01-20 0.2% 0% -0.1%
20-12-19 -0.1% 0.1% (0.2%)
14-11-19 0.2% 0.1% 0.1%
10-10-19 0.1% 0% -0.1%
12-09-19 -0.1% 0% -0.1%
08-08-19 -0.1% 0% -0.1%
11-07-19 -0.1% 0.1% 0%
13-06-19 0% 0% 0%
09-05-19 0% 0% 0%
11-04-19 0% 0% -0.1%
14-03-19 -0.1% 0% 0%
14-02-19 0% 0% 0%
10-01-19 0% 0%
13-12-18 0% 0% 0%
08-11-18 0% 0.1% 0%
11-10-18 0% 0.1% 0.1%
13-09-18 0.1% 0.1% 0.1%
09-08-18 0.1% 0% 0%
12-07-18 0% 0.1% 0%
14-06-18 0% 0.2% 0%
10-05-18 0% 0% -0.2%
12-04-18 -0.2% 0.1% 0%
08-03-18 0% 0.1% 0% (0.1%)
08-02-18 0% 0.1% 0.1%
11-01-18 0.1% 0.2% 0.1%
14-12-17 0.1% 0.2% 0.2%
09-11-17 0.2% 0.2% 0.1%
12-10-17 0.1% 0.3% 0.4% (3.8%)
14-09-17 0.4% 0.3% 0.2%
10-08-17 0.2% 0.7%
13-07-17 0.7% 0.3% 0.8%
08-06-17 0.8% 0.3% 0.2%
11-05-17 0.2% 0.3% 0.4%
13-04-17 0.4% 0.2% 0.1%
09-03-17 0.1% 0.1%
09-02-17 0.1% 0.2% 0.2%
12-01-17 0.2% 0.3% 0.4%
08-12-16 0.4% 0.2% 0.2%
10-11-16 0.2% 0.2% 0.2%
13-10-16 0.2% 0.3% 0.4%
08-09-16 0.4% 0.2% 0.1%
11-08-16 0.1% 0.3% 0.7%
14-07-16 0.7% 0.2% 0.3%
09-06-16 0.3% 0.2% 0.2%
12-05-16 0.2% 0.1% 0.2%
14-04-16 0.2% 0.1% 0.1%
10-03-16 0.1% 0.2% 0.1%
11-02-16 0.1% 0.2% 0.2%
14-01-16 0.2% 0.2% 0.3%
10-12-15 0.3% 0.1% 0.1%
12-11-15 0.1% 0.2% 0.3%
08-10-15 0.3% 0.2% 0.1%
10-09-15 0.1% 0.2% 0.3%
13-08-15 0.3% 0.1% 0.2%
09-07-15 0.2% 0.1% 0.1%
11-06-15 0.1% 0.1% 0%
14-05-15 0% 0.1% 0.2%
09-04-15 0.2% 0.1% -0.1%
12-03-15 -0.1% +0.2% +0.1%
12-02-15 +0.1% +0.2% +0.1%
08-01-15 +0.1% +0.2% +0.1%
11-12-14 +0.1% +0.2% +0.1%
13-11-14 +0.1% +0.2% +0.3%
09-10-14 +0.3% +0.2% 0.0%
11-09-14 0.0% +0.2% +0.2%
14-08-14 +0.2% +0.2% +0.1%
10-07-14 +0.1% +0.3% +0.2%
12-06-14 +0.2% +0.3% +0.2%
08-05-14 +0.2% +0.2% +0.2%
10-04-14 +0.2% +0.5% +0.3%
13-03-14 +0.3% +0.3% +0.1%
13-02-14 +0.1% +0.2% 0.0%
09-01-14 0.0% +0.2% +0.1%
12-12-13 +0.1% +0.3% 0.0%
14-11-13 0.0% +0.2% +0.1%
10-10-13 +0,1% +0.3% +0.2%
12-09-13 +0.2% +0.2% +0.2%
08-08-13 +0.2% +0.3% +0.1%
11-07-13 +0.1% +0.3% +0.2%
13-06-13 +0.2% +0.3% +0.1%
09-05-13 +0.1% +0.1% +0.2%
11-04-13 +0.2% +0.3% +0.1%
14-03-13 +0.1% +0.3% +0.2%
07-02-13 +0.2% +0.2% +0.1%
10-01-13 +0.1% +0.2% +0.2%
13-12-12 +0.2% +0.1% +0.2%
08-11-12 +0.2% +0.2% +0.2%
11-10-12 +0.2% +0.2% +0.1%
13-09-12 +0.1% +0.3% +0.2%
09-08-12 +0.2% +0.4% +0.3%
12-07-12 +0.3% +0.3% +0.2%
14-06-12 +0.2% +0.5% +0.3%
10-05-12 +0.3% +0.2% +0.3%
12-04-12 +0.3% +0.3% +0.1%
08-03-12 +0.1% +0.2% +0.1%
09-02-12 +0.1% +0.5% +0.3%
12-01-12 +0.3% +0.3% +0.2%
08-12-11 +0.2% +0.5% +0.2%
09-11-11 +0.2% +0.2% +0.1%
12-10-11 +0.1% +0.1% +0.1%
08-09-11 0.10% 0.40% 0.30%
11-08-11 0.30% 0.40% 0.40%
07-07-11 0.40% 0.20% 0.30%
09-06-11 0.30% 0.60% 0.00%
12-05-11 0.00% 0.30% 0.40%
12-04-11 0.40% 0.30% 0.20%
09-03-11 0.20% 0.20% 0.10%
10-02-11 0.10% 0.60% 0.30%
12-01-11 0.30% 0.10% 0.10%
09-12-10 0.10% 0.20% 0.20%
09-11-10 0.20% 0.30% 0.10%
13-10-10 0.10% -0.10% -0.10%
09-09-10 -0.10% 0.10% 0.10%
10-08-10 0.10% 0.30% 0.30%
08-07-10 0.30% 0.30% 0.30%
10-06-10 0.30% 0.30% 0.30%
12-05-10 0.30% 0.40% 0.10%
13-04-10 0.10% 0.50% 0.40%
11-03-10 0.40% 0.50% 0.40%
11-02-10 0.40% 0.40% 0.40%
12-01-10 0.40% 0.30% 0.30%
11-12-09 0.30% 0.50%
12-11-09 0.50% 0.20% 0.10%
13-10-09 0.10% 0.20% 0.30%
11-09-09 0.30% -0.10% -0.20%
12-08-09 -0.20% 0.00% -0.10%
10-07-09 -0.10% -0.40% -0.60%
10-06-09 -0.60% -0.30% -0.50%
11-05-09 -0.50% -0.50% -0.70%
09-04-09 -0.70% -0.50% -0.60%
11-03-09 -0.60% -0.30% -0.10%
11-02-09 -0.10% -0.30% -0.30%
12-01-09 -0.30% -0.30% -0.40%
11-12-08 -0.40% -0.10% 0.10%
10-11-08 0.10% -0.10% 0.00%
10-10-08 0.00% 0.00% 0.10%
11-09-08 0.10% 0.10% 0.10%
11-08-08 0.10% 0.10% 0.00%
11-07-08 0.00% 0.10% 0.00%
11-06-08 0.00% 0.30% 0.20%
12-05-08 0.20% 0.20% 0.30%
11-04-08 0.30% 0.40% 0.60%
11-03-08 0.60% 0.10% 0.10%
11-02-08 0.10% 0.30% 0.50%
10-01-08 0.50% 0.20% 0.10%
Mức quan trọng
Quốc gia Canada
Nguồn Cục Thống kê Canada (Statistics Canada).

Miêu tả

Chỉ số này thể hiện những thay đổi trong giá nhà ở mới. Chỉ số này là một phần của chỉ số giá tiêu dùng. Sự gia tăng chỉ số có mối quan hệ chặt chẽ với tình hình chung của nền kinh tế, vì nó phản ánh mức độ tin tưởng của người tiêu dùng.

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là có lợi cho đồng đô la Canada.