Chỉ số giá sản xuất - Đầu ra (tháng/tháng)
Ngày Thực tế Dự báo Trước
16-11-22 0.3% 0.5% 0.3% (0.2%)
19-10-22 0.2% 0.3% 0.1% (-0.1%)
14-09-22 -0.1% 0.9% 1.6%
17-08-22 1.6% 0.8% 1.4%
20-07-22 1.4% 1.1% 1.6%
22-06-22 1.6% 1.5% 2.8% (2.3%)
18-05-22 2.3% 1% 1.9% (2%)
13-04-22 2% 1.2% 0.9% (0.8%)
23-03-22 0.8% 0.9% 1.2%
16-02-22 1.2% 0.6% 0.3%
19-01-22 0.3% 0.6% 1% (0.9%)
15-12-21 0.9% 0.8% 1.5% (1.1%)
17-11-21 1.1% 0.8% 0.7% (0.5%)
20-10-21 0.5% 0.5% 0.7%
15-09-21 0.7% 0.4% 0.8% (0.6%)
18-08-21 0.6% 0.4% 0.6% (0.4%)
14-07-21 0.4% 0.6% 0.8% (0.5%)
16-06-21 0.5% 0.4% 0.4%
19-05-21 0.4% 0.5% 0.8% (0.5%)
21-04-21 0.5% 0.3% 0.7% (0.6%)
24-03-21 0.6% 0.3% 0.8% (0.4%)
17-02-21 0.4% 0.2% 0.2% (0.3%)
20-01-21 0.3% 0.2% 0.3% (0.2%)
16-12-20 0.2% 0.1% 0.0%
18-11-20 0.0% 0.1% -0.1%
21-10-20 -0.1% 0.1% 0.1% (0.0%)
16-09-20 0.0% 0.2% 0.3%
19-08-20 0.3% 0.3% 0.3%
15-07-20 0.3% 0.2% -0.2% (-0.3%)
17-06-20 -0.3% 0% -0.8% (-0.7%)
20-05-20 -0.7% -0.5% -0.2%
22-04-20 -0.2% -0.4% -0.2% (-0.3%)
25-03-20 -0.3% 0% 0.2% (0.3%)
19-02-20 0.3% 0.1% 0% (-0.2%)
15-01-20 0% 0% -0.2%
18-12-19 -0.2% 0.1% -0.1%
13-11-19 -0.1% 0% -0.1%
16-10-19 -0.1% 0.1% 0% (-0.1%)
18-09-19 -0.1% 0.2% 0.3%
14-08-19 0.3% 0.1% -0.1%
17-07-19 -0.1% 0.1% 0.3%
19-06-19 0.3% 0.2% 0.3%
22-05-19 0.3% 0.3% 0.1% (0.3%)
17-04-19 0.3% 0.2% 0.3% (0.1%)
20-03-19 0.1% 0.1% 0%
13-02-19 0% 0.0% -0.3%
16-01-19 -0.3% 0.1% 0.1% (0.2%)
19-12-18 0.2% -0.1% 0.3%
14-11-18 0.3% 0.2% 0.4%
17-10-18 0.4% 0.2% 0.2%
19-09-18 0.2% 0.2% 0%
15-08-18 0% 0.1% 0.3% (0.1%)
18-07-18 0.1% 0.3% 0.5% (0.4%)
13-06-18 0.4% 0.3% 0.4% (0.3%)
23-05-18 0.3% 0.3% 0.3% (0.2%)
18-04-18 0.2% 0.2% 0%
20-03-18 0% 0.1% 0.1%
13-02-18 0.1% 0.2% 0.4%
16-01-18 0.4% 0.3% 0.4% (0.3%)
12-12-17 0.3% 0.3% 0.2%
14-11-17 0.2% 0.3% 0.2%
17-10-17 0.2% 0.2% 0.4%
12-09-17 0.4% 0.2% 0.1%
15-08-17 0.1% 0% 0.0%
18-07-17 0.0% 0.0% 0.1%
13-06-17 0.1% 0.1% 0.4%
16-05-17 0.4% 0.2% 0.4%
11-04-17 0.4% 0.1% 0.2%
21-03-17 0.2% 0.3% 0.6%
14-02-17 0.6% 0.3% 0.2% (0.1%)
17-01-17 0.1% 0.4% 0.1% (0.0%)
13-12-16 0.0% 0.2% 0.7% (0.6%)
15-11-16 0.6% 0.3% 0.3% (0.2%)
18-10-16 0.2% 0.2% 0.1%
13-09-16 0.1% 0.2% 0.3%
16-08-16 0.3% 0.2% 0.3% (0.2%)
19-07-16 0.2% 0.2% 0.2% (0.1%)
14-06-16 0.1% 0.3% 0.3% (0.4%)
17-05-16 0.4% 0.2% 0.3%
12-04-16 0.3% 0.2% 0.1%
22-03-16 0.1% -0.1% -0.1%
16-02-16 -0.1% -0.2% -0.3% (-0.2%)
19-01-16 -0.2% -0.2% -0.2%
15-12-15 -0.2% -0.1% 0%
17-11-15 0% 0% -0.1%
13-10-15 -0.1% -0.1% -0.5% (-0.4%)
15-09-15 -0.4% -0.2% -0.1%
18-08-15 -0.1% -0.1% -0.1% (0%)
14-07-15 0% 0.1% 0.1%
16-06-15 0.1% 0.1% 0.1%
19-05-15 0.1% 0.2% 0.1% (0.2%)
14-04-15 0.2% 0.2% 0.2%
24-03-15 +0.2% -0.1% -0.4% (-0.5%)
17-02-15 -0.5% -0.2% -0.5% (-0.3%)
13-01-15 -0.3% -0.4% -0.2% (+0.2%)
16-12-14 +0.2% -0.3% -0.3%
18-11-14 -0.3% -0.2% -0.1%
14-10-14 -0.1% -0.1% -0.1%
16-09-14 +0.1% -0.1% -0.1%
19-08-14 -0.1% +0.1% -0.2%
15-07-14 -0.2% +0.1% -0.1%
17-06-14 0.0% +0.1% +0.1% (0.0%)
20-05-14 +0.0% +0.2% +0.2%
15-04-14 +0.2% +0.1% 0.0%
25-03-14 0.0% +0.2% +0.3%
18-02-14 +0.3% +0.2% 0.0%
14-01-14 +0.1% +0.2% -0.2%
17-12-13 -0.1% -1.2% 0.0% (-0.3%)
12-11-13 -0.3% 0.0% -0.1%
15-10-13 -0.1% -0.1% +0.1%
17-09-13 +0.1% +0.2% +0.2%
13-08-13 +0.2% +0.3% +0.1%
16-07-13 0.0% +0.1% 0.0%
18-06-13 0.0% 0.0% -0.2% (-0.1%)
21-05-13 -0.1% +0.3% +0.3%
16-04-13 +0.3% +0.3% +0.8%
19-03-13 +0.8% +0.3% +0.2%
12-02-13 +0.2% +0.3% -0.1%
15-01-13 -0.1% 0.0% -0.2%
18-12-12 -0.2% +0.1% +0.1%
13-11-12 +0.1% +0.2% +0.5%
16-10-12 +0.5% +0.3% +0.5%
07-09-12 +0.5% +0.3% 0.0%
10-08-12 0.0% +0.1% -0.4%
06-07-12 -0.4% -0.2% -0.2%
08-06-12 -0.2% +0.2% +0.6%
11-05-12 +0.7% +0.4% +0.6%
13-04-12 +0.6% +0.5% +0.6%
09-03-12 +0.6% +0.4% +0.5%
10-02-12 +0.5% +0.2% -0.2%
13-01-12 -0.2% 0.0% 0.0%
09-12-11 +0.2% +0.1% 0.0%
11-11-11 0.0% +0.2% +0.3%
07-10-11 +0.3% +0.1% +0.1%
09-09-11 +0.1% +0.1% +0.2%
05-08-11 +0.2% +0.1%
08-07-11 +0.1% +0.1% +0.2%
10-06-11 +0.2% +0.3% +1.0%
06-05-11 +0.8% +0.8% +0.9%
08-04-11 +0.9% +0.5%
11-03-11 +0.5% +0.6% +1.0%
11-02-11 +1.0% +0.5% +0.5%
14-01-11 0.5% 0.4% 0.3%
10-12-10 +0.3% +0.6%
05-11-10 0.6% 0.3% 0.3%
08-10-10 0.3% 0.1% 0.0%
10-09-10 0.0% 0.1% 0.1%
06-08-10 0.1% 0.1% -0.3%
09-07-10 -0.3% 0.1% 0.1%
11-06-10 0.3% 0.6% 1.6%
07-05-10 1.4% 0.6% 0.9%
09-04-10 0.9% 0.4% 0.3%
05-03-10 0.3% 0.2% 0.4%
05-02-10 0.4% 0.3% 0.5%
08-01-10 0.5% 0.2% 0.2%
11-12-09 0.2% 0.4% 0.3%
06-11-09 0.2% 0.4% 0.5%
09-10-09 0.5% 0.1% 0.3%
11-09-09 0.2% 0.3% 0.2%
07-08-09 0.3% 0.2% 0.0%
10-07-09 -0.2% 0.3% 0.4%
05-06-09 0.4% 0.4% 0.7%
08-05-09 0.6% 0.2% 0.1%
09-04-09 0.1% 0.1% 0.0%
06-03-09 0.1% 0.1% 0.1%
06-02-09 0.1% -0.1% -0.1%
09-01-09 0.0% -0.7% -0.8%
08-12-08 -0.7% -0.6% -1.0%
10-11-08 -1.0% -0.4% -0.2%
13-10-08 -0.3% -0.4% -0.7%
08-09-08 -0.6% 0.1% 0.5%
11-08-08 0.4% 0.5% 0.9%
14-07-08 0.9% 1.2% 1.9%
09-06-08 1.6% 0.8% 1.5%
12-05-08 1.4% 0.6% 1.1%
14-04-08 0.9% 0.5% 0.5%
10-03-08 0.3% 0.6% 1.0%
11-02-08 1.0% 0.5% 0.4%
14-01-08 0.5% 0.3% 0.6%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh (U.K. Office of National Statistics)

Miêu tả

Chỉ số này phản ánh sự thay đổi mức giá bán ra của hàng hóa công nghiệp. Nó là một trong những chỉ số đo mức lạm phát. Nó phản ánh sức ép của lạm phát lên nền kinh tế từ phía nhà sản xuất. Sự tăng giá sản xuất có thể không được phản ánh trong chỉ số giá tiêu dùng, vì có thể có sự giảm các chi phí kinh doanh.

Tác động đến thị trường

Chỉ số này có ảnh hưởng tương đối đến tỷ giá đồng bảng Anh. Nhìn chung, chỉ số này tăng có ảnh hưởng tích cực cho đến tỷ giá đồng bảng Anh