Chỉ số giá tiêu dùng (tính theo năm).
Ngày Thực tế Dự báo Trước
17-01-23 13:30 6.3% 6.4% 6.8%
21-12-22 13:30 6.8% 6.7% 6.9%
16-11-22 13:30 6.9% 6.9% 6.9%
19-10-22 12:30 6.9% 6.8% 7%
20-09-22 12:30 7% 7.3% 7.6%
16-08-22 12:30 7.6% 7.6% 8.1%
20-07-22 12:30 8.1% 8.4% 7.7%
22-06-22 12:30 7.7% 7.4% 6.8%
18-05-22 12:30 6.8% 6.7% 6.7%
20-04-22 12:30 6.7% 6.1% 5.7%
16-03-22 12:30 5.7% 5.5% 5.1%
16-02-22 13:30 5.1% 4.8% 4.8%
19-01-22 13:30 4.8% 4.8% 4.7%
15-12-21 13:30 4.7% 4.7% 4.7%
17-11-21 13:30 4.7% 4.7% 4.4%
20-10-21 12:30 4.4% 4.3% 4.1%
15-09-21 12:30 4.1% 3.9% 3.7%
18-08-21 12:30 3.7% 3.4% 3.1%
28-07-21 12:30 3.1% 3.2% 3.6%
16-06-21 12:30 3.6% 3.5% 3.4%
19-05-21 12:30 3.4% 3.2% 2.2%
21-04-21 12:30 2.2% 2.3% 1.1%
17-03-21 12:30 1.1% 1.3% 1%
17-02-21 13:30 1% 0.9% 0.7%
20-01-21 13:30 0.7% 1% 1%
16-12-20 13:30 1% 0.8% 0.7%
18-11-20 13:30 0.7% 0.4% 0.5%
21-10-20 12:30 0.5% 0.4% 0.1%
16-09-20 12:30 0.1% 0.4% 0.1%
19-08-20 12:30 0.1% 0.5% 0.7%
22-07-20 12:30 0.7% 0.3% -0.4%
17-06-20 12:30 -0.4% 0% -0.2%
20-05-20 12:30 -0.2% -0.1% 0.9%
22-04-20 12:30 0.9% 1.2% 2.2%
18-03-20 12:30 2.2% 2.1% 2.4%
19-02-20 13:30 2.4% 2.3% 2.2%
22-01-20 13:30 2.2% 2.2% 2.2%
18-12-19 13:30 2.2% 2.2% 1.9%
20-11-19 13:30 1.9% 1.9% 1.9%
16-10-19 12:30 1.9% 2.1% 1.9%
18-09-19 12:30 1.9% 2% 2%
21-08-19 12:30 2% 1.7% 2%
17-07-19 12:30 2% 2% 2.4%
19-06-19 12:30 2.4% 2.1% 2%
15-05-19 12:30 2% 2% 1.9%
17-04-19 12:30 1.9% 1.9% 1.5%
22-03-19 12:30 1.5% 1.4% 1.4%
27-02-19 13:30 1.4% 1.5% 2%
18-01-19 13:30 2% 1.7% 1.7%
19-12-18 13:30 1.7% 1.8% 2.4%
23-11-18 13:30 2.4% 2.2% 2.2%
19-10-18 12:30 2.2% 2.7% 2.8%
21-09-18 12:30 2.8% 2.8% 3%
17-08-18 12:30 3% 2.5% 2.5%
20-07-18 12:30 2.5% 2.4% 2.2%
22-06-18 12:30 2.2% 2.6% 2.2%
18-05-18 12:30 2.2% 2.3% 2.3%
20-04-18 12:30 2.3% 2.4% 2.2%
23-03-18 12:30 2.2% 2% 1.7%
23-02-18 13:30 1.7% 1.4% 1.9%
26-01-18 13:30 1.9% 1.9% 2.1%
21-12-17 13:30 2.1% 2% 1.4%
17-11-17 13:30 1.4% 1.4% 1.6%
20-10-17 12:30 1.6% 1.6% 1.4%
22-09-17 12:30 1.4% 1.5% 1.2%
18-08-17 12:30 1.2% 1.2% 1%
21-07-17 12:30 1% 1.0% 1.3%
23-06-17 12:30 1.3% 1.5% 1.6%
19-05-17 12:30 1.6% 1.7% 1.6%
21-04-17 12:30 1.6% 1.8% 2%
24-03-17 12:30 2.0% 2.1% 2.1%
24-02-17 13:30 2.1% 1.6% 1.5%
20-01-17 13:30 1.5% 1.7% 1.2%
22-12-16 13:30 1.2% 1.4% 1.5%
18-11-16 13:30 1.5% 1.5% 1.3%
21-10-16 12:30 1.3% 1.5% 1.1%
23-09-16 12:30 1.1% 1.4% 1.3%
19-08-16 12:30 1.3% 1.3% 1.5%
22-07-16 12:30 1.5% 1.4% 1.5%
17-06-16 12:30 1.5% 1.6% 1.7%
20-05-16 12:30 1.7% 1.7% 1.3%
22-04-16 12:30 1.3% 1.2% 1.4%
18-03-16 12:30 1.4% 1.5% 2%
19-02-16 13:30 2.0% 1.7% 1.6%
22-01-16 13:30 1.6% 1.7% 1.4%
18-12-15 13:30 1.4% 1.5% 1.0%
20-11-15 13:30 1.0% 1% 1.0%
23-10-15 12:30 1.0% 1.1% 1.3%
18-09-15 12:30 1.3% 1.3% 1.3%
21-08-15 12:30 1.3% 1.4% 1%
17-07-15 12:30 1% 1.0% 0.9%
19-06-15 12:30 0.9% 0.8% 0.8%
22-05-15 12:30 0.8% 1.0% 1.2%
17-04-15 12:30 1.2% 1.0%
20-03-15 12:30 +1.0% +1.0%
26-02-15 13:30 +1.0% +1.5%
23-01-15 13:30 +1.5% +1.5% +2.0%
19-12-14 13:30 +2.0% +2.3% +2.4%
21-11-14 13:30 +2.4% +2.0% +2.0%
17-10-14 12:30 +2.0% +2.1%
19-09-14 12:30 +2.1% +2.1%
22-08-14 12:30 +2.1% +2.4%
18-07-14 12:30 +2.4% +2.3%
20-06-14 12:30 +2.3% +2.1% +2.0%
23-05-14 12:30 +2.0% +1.5%
17-04-14 12:30 +1.5% +1.0% +1.1%
21-03-14 12:30 +1.1% +0.9% +1.5%
21-02-14 13:30 +1.5% +1.3% +1.2%
24-01-14 13:30 +1.2% +1.4% +0.9%
20-12-13 13:30 +0.9% +1.0% +0.7%
22-11-13 13:30 +0.7% +0.8% +1.1%
18-10-13 12:30 +1.1% +1.0% +1.1%
20-09-13 12:30 +1.1% +1.1% +1.3%
23-08-13 12:30 +1.3% +1.4% +1.2%
19-07-13 12:30 +1.2% +1.3% +0.7%
21-06-13 12:30 +0.7% +0.9% +0.4%
17-05-13 12:30 +0.4% +0.9% +1.0%
19-04-13 12:30 +1.0% +1.0% +1.2%
27-03-13 12:30 +1.2% +0.8% +0.5%
22-02-13 13:30 +0.5% -0.7% +0.8%
25-01-13 13:30 +0.8% +1.2% +0.8%
21-12-12 13:30 +0.8% +1.0% +1.2%
23-11-12 13:30 +1.2% +1.0% +1.2%
19-10-12 12:30 +1.2% +1.2% +1.2%
21-09-12 12:30 +1.2% +1.3% +1.3%
17-08-12 12:30 +1.3% +1.5%
20-07-12 12:30 +1.5% +1.8% +1.2%
22-06-12 12:30 +1.2% +1.5% +2.0%
18-05-12 12:30 +2.0% +1.9% +1.9%
20-04-12 12:30 +1.9% +2.1% +2.6%
23-03-12 11:00 +2.6% +2.7% +2.5%
17-02-12 12:00 +2.5% +2.3% +2.3%
20-01-12 12:00 +2.3% +2.8% +2.9%
20-12-11 12:00 +2.9% +2.9% +2.9%
18-11-11 12:00 +2.9% +2.7% +3.2%
21-10-11 11:00 +3.2% +3.0% +3.1%
21-09-11 11:00 +3.1% +2.9% +2.7%
19-08-11 11:00 +2.7% +2.8% +3.1%
22-07-11 11:00 +3.1% +3.6% +3.7%
29-06-11 11:00 +3.7% +3.2% +3.3%
20-05-11 11:00 +3.3% +3.3%
19-04-11 11:00 +3.3% +2.8% +2.2%
18-03-11 11:00 +2.2% +2.4% +2.3%
18-02-11 12:00 +2.3% +2.4%
25-01-11 12:00 +2.4% +2.5% +2.0%
21-12-10 12:00 +2.0% +2.3% +2.4%
23-11-10 12:00 2.4% 2.2% 1.9%
22-10-10 11:00 1.9% 1.9% 1.7%
21-09-10 11:00 1.7% 1.8% 1.8%
20-08-10 11:00 1.80% 2.00% 1.00%
23-07-10 11:00 1.00% 0.90% 1.40%
22-06-10 11:00 1.40% 1.80%
21-05-10 11:00 1.80% 1.70% 1.40%
23-04-10 11:00 1.40% 1.60% 1.60%
19-03-10 11:00 1.60% 1.40% 1.90%
18-02-10 11:00 1.90% 1.80% 1.30%
20-01-10 11:00 1.30% 1.60% 1.00%
17-12-09 11:00 1.00% 0.80% 0.10%
18-11-09 11:00 0.10% 0.10% -0.90%
16-10-09 11:00 -0.90% -0.80% -0.80%
17-09-09 11:00 -0.80% -0.90%
19-08-09 11:00 -0.90% -0.80% -0.30%
17-07-09 11:00 -0.30% -0.30% 0.10%
18-06-09 11:00 0.10% -0.30% 0.40%
20-05-09 11:00 0.40% 0.60% 1.20%
17-04-09 11:00 1.20% 1.40% 1.80%
19-03-09 11:00 1.80% 1.00% 1.10%
20-02-09 11:00 1.10% -0.10% 1.20%
23-01-09 11:00 1.20% 2.00%
19-12-08 11:00 2.00% 1.80% 2.60%
21-11-08 11:00 2.60% 3.40% 3.40%
24-10-08 11:00 3.40% 3.30% 3.50%
23-09-08 11:00 3.50% 3.50% 3.40%
21-08-08 11:00 3.40% 3.40% 3.10%
23-07-08 11:00 3.10% 2.90% 2.20%
19-06-08 11:00 2.20% 1.90% 1.70%
21-05-08 11:00 1.70% 1.40% 1.40%
17-04-08 11:00 1.40% 1.40% 1.80%
18-03-08 11:00 1.80% 1.80% 2.20%
19-02-08 11:00 2.20% 2.30% 2.40%
25-01-08 11:00 2.40% 2.40% 2.50%
Mức quan trọng
Quốc gia Canada
Nguồn Cục Thống kê Canada (Statistics Canada).

Miêu tả

Là chỉ số theo dõi sự thay đổi trong giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực tiêu dùng. Các chỉ số bao gồm giá lương thực, quần áo, chi phí giáo dục, y tế, giao thông, tiện ích, giải trí. Các chỉ số được tính toán trên cơ sở hàng tháng và là chỉ tiêu phổ biến nhất để đo lường mức độ lạm phát tại bất cứ quốc gia nào, kể cả ở Canada. Là chỉ tiêu quan trọng nhất của lạm phát . Nếu mức lạm phát cao thì làm tăng tỷ lệ chiết khấu của ngân hàng trung ương quốc gia. Còn nếu mức lạm phát thấp cho phép ngân hàng trung ương tích cực kích thích nền kinh tế, đặc biệt là giảm tỷ lệ chiết khấu hoặc sử dụng nới lỏng định lượng (trong trường hợp cần thiết) .

Tác động đến thị trường

Việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là có lợi cho đồng đô la Canada. Trong trường hợp có sự sai lệch đáng kể so với dự báo thì đó có thể là một tác động mạnh tới tính năng động của đồng đô la Canada.