Chỉ số niềm tin người tiêu dùng từ Westpac.
Ngày Thực tế Dự báo Trước
21-03-23 21:00 77.7 75.6
22-09-22 21:00 87.6 78.7
21-03-22 20:00 92.1 99.1
20-09-21 21:00 102.7 107.1
16-09-19 21:00 103.1 103.5
17-06-19 22:00 103.5 103.8
18-03-19 21:00 103.8 109.1
18-12-18 20:00 109.1 103.5
18-09-18 22:00 103.5 108.6
19-06-18 22:00 108.6 111.2
19-03-18 21:00 111.2 107.4
18-12-17 21:00 107.4 112.4
18-09-17 22:00 112.4 113.4
18-06-17 22:00 113.4 111.9
19-03-17 21:00 111.9 113.1
18-12-16 21:00 113.1 108
18-09-16 23:00 108 106
20-03-16 22:00 109.6 110.7
20-12-15 21:00 110.7 106
20-09-15 22:00 106 113
21-06-15 22:00 113 117.4
22-03-15 21:00 117.4 114.8
21-12-14 21:00 114.8 116.7
21-09-14 22:00 116.7 121.2
22-06-14 22:00 121.2 121.7
15-06-14 22:00 121.2 121.7
16-03-14 21:00 121.7 120.1
15-12-13 21:00 120.1 115.4
15-09-13 22:00 115.4 116.6
16-12-12 21:00 111.1 102.5
18-03-12 21:00 102.4 101.3
18-12-11 21:00 101.3 112.0
18-09-11 22:00 112.0 112.0
15-06-11 22:00 112.0 97.9
16-03-11 21:00 97.9 108.3
15-12-10 21:00 108.3 114.1
16-09-10 22:00 114.1 119.3
15-06-10 11:00 119.3 114.7
16-03-10 11:00 114.7 116.9
16-12-09 11:00 116.9 120.3
23-09-09 11:00 120.3 106
24-06-09 11:00 106.0 96.0
25-03-09 11:00 96.0 101.3
22-12-08 11:00 101.3 104.8
24-09-08 11:00 104.8 81.7
25-06-08 11:00 81.7 96.5
25-03-08 11:00 96.5 110
Mức quan trọng
Quốc gia New Zealand
Nguồn Westpac Banking Corporation.

Miêu tả

Chỉ số thể hiện tâm trạng của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế hiện nay ở New Zealand. Các chỉ số được tính toán trên cơ sở của một cuộc khảo sát hàng quý mà người tham đánh giá triển vọng cho nền kinh tế (khoảng 1.500 người). Nếu chỉ số lớn hơn 100 điểm cho thấy ưu thế của sự lạc quan, còn dưới 100 thể hiện sự bi quan.

Tác động đến thị trường

Các chỉ số có tác động hạn chế tới tính năng động của đồng đô la New Zealand. Nhìn chung, việc tăng chỉ số hoặc vượt quá giá trị thực tế theo dự báo là dấu hiệu có lợi với hệ thống tiền tệ New Zealand.