Quyết định của về mức lãi suất của ngân hàng Anh
Ngày Thực tế Dự báo Trước
09-05-24 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
21-03-24 12:00 5.25% 5.25% 5.25%
01-02-24 12:00 5.25% 5.25% 5.25%
14-12-23 12:00 5.25% 5.25% 5.25%
02-11-23 12:00 5.25% 5.25% 5.25%
21-09-23 11:00 5.25% 5.5% 5.25%
03-08-23 11:00 5.25% 5.25% 5% (5.0%)
22-06-23 11:00 5% 4.75% 4.5%
11-05-23 11:00 4.5% 4.5% 4.25%
23-03-23 12:00 4.25% 4.25% 4%
02-02-23 12:00 4% 4% 3.5%
15-12-22 12:00 3.5% 3.5% 3%
03-11-22 12:00 3% 3% 2.25%
22-09-22 11:00 2.25% 2.25% 1.75%
04-08-22 11:00 1.75% 1.75% 1.25%
16-06-22 11:00 1.25% 1.25% 1%
05-05-22 11:00 1% 1% 0.75%
17-03-22 12:00 0.75% 0.75% 0.5%
03-02-22 12:00 0.5% 0.5% 0.25%
16-12-21 12:00 0.25% 0.1% 0.1%
04-11-21 12:00 0.1% 0.1% 0.1%
23-09-21 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
05-08-21 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
24-06-21 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
06-05-21 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
18-03-21 12:00 0.1% 0.1% 0.1%
04-02-21 12:00 0.1% 0.1% 0.1%
17-12-20 12:00 0.1% 0.1% 0.1%
05-11-20 07:00 0.1% 0.1% 0.1%
17-09-20 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
06-08-20 06:00 0.1% 0.1% 0.1%
18-06-20 11:00 0.1% 0.1% 0.1%
07-05-20 06:00 0.1% 0.1% 0.1%
26-03-20 12:00 0.1% 0.1%
30-01-20 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
19-12-19 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
07-11-19 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
19-09-19 11:00 0.75% 0.75% 0.75%
01-08-19 11:00 0.75% 0.75% 0.75%
20-06-19 11:00 0.75% 0.75% 0.75%
02-05-19 11:00 0.75% 0.75% 0.75%
21-03-19 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
07-02-19 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
20-12-18 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
01-11-18 12:00 0.75% 0.75% 0.75%
13-09-18 11:00 0.75% 0.75% 0.75%
02-08-18 11:00 0.75% 0.75% 0.5%
21-06-18 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
10-05-18 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
22-03-18 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
08-02-18 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
14-12-17 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
02-11-17 12:00 0.5% 0.5% 0.25%
14-09-17 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
03-08-17 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-06-17 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
11-05-17 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
16-03-17 12:00 0.25% 0.25% 0.25%
02-02-17 12:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-12-16 12:00 0.25% 0.25% 0.25%
03-11-16 12:00 0.25% 0.25% 0.25%
15-09-16 11:00 0.25% 0.25% 0.25%
04-08-16 11:00 0.25% 0.25% 0.5%
14-07-16 11:00 0.5% 0.25% 0.5%
16-06-16 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
12-05-16 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
14-04-16 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
17-03-16 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
04-02-16 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
14-01-16 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
10-12-15 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
05-11-15 12:00 0.5% 0.5% 0.5%
08-10-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
10-09-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
06-08-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
09-07-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
04-06-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
11-05-15 11:00 0.5% 0.5% 0.5%
09-04-15 11:00 0.5% 0.50% 0.50%
05-03-15 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-02-15 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-01-15 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-12-14 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-11-14 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-10-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-09-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-08-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-07-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-06-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-05-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-04-14 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-03-14 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-02-14 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-01-14 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-12-13 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-11-13 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-10-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-09-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
01-08-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-07-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-06-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-05-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-04-13 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-03-13 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-02-13 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-01-13 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-12-12 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-11-12 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-10-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-09-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
02-08-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-07-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-06-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-05-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-04-12 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-03-12 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-02-12 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
12-01-12 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-12-11 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-11-11 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-10-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-09-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-08-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-07-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-06-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-05-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-04-11 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-03-11 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-02-11 12:00 0.5% 0.50% 0.50%
13-01-11 12:00 0.5% 0.50% 0.50%
09-12-10 12:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-11-10 12:00 0.50% 0.5% 0.50%
07-10-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-09-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-08-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-07-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-06-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-05-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-04-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-03-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-02-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-01-10 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-12-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-11-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
08-10-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
10-09-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
06-08-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-07-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
04-06-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
07-05-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
09-04-09 11:00 0.50% 0.50% 0.50%
05-03-09 11:00 0.50% 0.50% 1.00%
05-02-09 11:00 1.00% 1.00% 1.50%
08-01-09 11:00 1.50% 1.50% 2.00%
04-12-08 11:00 2.00% 2.00% 3.00%
06-11-08 11:00 3.00% 4.00% 4.50%
08-10-08 11:00 4.50% 5.00%
04-09-08 11:00 5.00% 5.00% 5.00%
07-08-08 11:00 5.00% 5.00% 5.00%
10-07-08 11:00 5.00% 5.00% 5.00%
05-06-08 11:00 5.00% 5.00% 5.00%
08-05-08 11:00 5.00% 5.00% 5.00%
10-04-08 11:00 5.00% 5.00% 5.25%
06-03-08 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
07-02-08 11:00 5.25% 5.25% 5.50%
10-01-08 11:00 5.50% 5.50% 5.50%
06-12-07 11:00 5.50% 5.75% 5.75%
08-11-07 11:00 5.75% 5.75% 5.75%
04-10-07 11:00 5.75% 5.75% 5.75%
06-09-07 11:00 5.75% 5.75% 5.75%
02-08-07 11:00 5.75% 5.75% 5.75%
05-07-07 11:00 5.75% 5.75% 5.50%
07-06-07 11:00 5.50% 5.50% 5.50%
10-05-07 11:00 5.50% 5.50% 5.25%
05-04-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
08-03-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
08-02-07 11:00 5.25% 5.25% 5.25%
11-01-07 11:00 5.25% 5.00% 5.00%
Mức quan trọng
Quốc gia Vương quốc Anh
Nguồn Ngân hàng Trung ương Anh (The Bank of England).

Miêu tả

Mức lãi suất cơ bản được Ngân hàng Anh sử dụng để tác động đến thị trường tài chính và việc thực thi chính sách tiền tệ-tín dụng là mức REPO, Đây là mức lãi suất mà Ngân hàng Anh cung cấp các khoản cho vay theo hợp đồng Repo (repurchasing agreement). Ngân hàng sẽ mua các loại tài sản của bên ký kết hợp đồng với số lượng giới hạn và đã được thông báo trước (ví dụ: trái phiếu chính phủ bằng đồng bảng Anh hay Euro, trái phiếu của các ngân hàng xác định,…) với điều kiện bán lại cho họ sau một khoảng thời gian quy định (trong trường hợp này ủy ban quy định mức lãi suất cho vay với thời hạn 2 tuần). Như vậy, các bên ký hợp đồng với ngân hàng sẽ nhận được khoản tiền họ cần và tính thanh khoản của thị trường cũng được duy trì. Mức lãi suất được ấn định qua các phiên họp của Ủy ban chuyên trách về chính sách tiền tệ-tín dụng của Ngân hàng Anh MPC (Monetary policy committee). Kết quả bỏ phiểu chi tiết sẽ được công bố vào ngày thứ Tư của tuần thứ hai sau khi kết thúc phiên họp của MPC. Kết quả được công bố gọi là The minutes of the meetings. Ví dụ: số phiếu thuận và số phiếu chống lại quyết định, sự lý giải của các thành viên của ủy ban đã bỏ phiếu chống về lý do họ bỏ phiếu chống và theo họ thì mức lãi suất tại thời điểm hiện tại là bao nhiêu?

Tác động đến thị trường

Thị trường là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng to lớn đến việc quyết định mức lãi suất chiết khấu. Mức lãi suất chiết khấu tăng sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ giá đồng bảng Anh