GDP
Ngày Thực tế Dự báo Trước
17-01-24 02:00 5.2% 5.2% 4.9%
18-10-23 02:00 4.9% 4.4% 6.3%
17-07-23 02:00 6.3% 7.3% 4.5%
18-04-23 02:00 4.5% 4% 2.9%
17-01-23 02:00 2.9% 1.8% 3.9%
24-10-22 01:45 3.9% 3.4% 0.4%
15-07-22 02:00 0.4% 1% 4.8%
18-04-22 02:00 4.8% 4.4% 4% (4.0%)
17-01-22 02:00 4.0% 3.6% 4.9%
18-10-21 02:00 4.9% 5.2% 7.9%
15-07-21 02:00 7.9% 8.1% 18.3%
16-04-21 02:00 18.3% 19% 6.5%
18-01-21 02:00 6.5% 6.1% 4.9%
19-10-20 02:00 4.9% 5.2% 3.2%
16-07-20 02:00 3.2% 2.5% -6.8%
17-04-20 02:00 -6.8% -6.5% 6%
17-01-20 02:00 6% 6% 6%
18-10-19 02:00 6% 6.1% 6.2%
15-07-19 02:00 6.2% 6.2% 6.4%
17-04-19 02:00 6.4% 6.3% 6.4%
21-01-19 02:00 6.4% 6.4% 6.5%
19-10-18 02:00 6.5% 6.6% 6.7%
16-07-18 02:00 6.7% 6.7% 6.8%
17-04-18 02:00 6.8% 6.8% 6.8%
18-01-18 07:00 6.8% 6.7% 6.8%
19-10-17 02:00 6.8% 6.8% 6.9%
17-07-17 02:00 6.9% 6.8% 6.9%
17-04-17 02:00 6.9% 6.8% 6.8%
20-01-17 02:00 6.8% 6.7% 6.7%
19-10-16 02:00 6.7% 6.7% 6.7%
15-07-16 02:00 6.7% 6.6% 6.7%
15-04-16 02:00 6.7% 6.7% 6.8%
19-01-16 02:00 6.8% 6.8% 6.9%
19-10-15 02:00 6.9% 6.8% 7.0%
15-07-15 02:00 7.0% 6.9% 7.0%
15-04-15 02:00 7.0% 7.0% 7.3%
20-01-15 02:00 +7.3% +7.2% +7.3%
21-10-14 02:00 +7.3% +7.2% +7.5%
16-07-14 02:00 +7.5% +7.4% +7.4%
16-04-14 02:00 +7.4% +7.4% +7.7%
20-01-14 02:00 +7.7% +7.6% +7.8%
18-10-13 02:00 +7.8% +7.8% +7.5%
15-07-13 02:00 +7.5% +7.7% +7.7%
15-04-13 02:00 +7.7% +8.0% +7.9%
18-01-13 02:00 +7.9% +7.8% +7.4%
18-10-12 02:00 +7.4% +7.4% +7.6%
13-07-12 02:00 +7.6% +7.9% +8.1%
13-04-12 02:00 +8.1% +8.4% +8.9%
17-01-12 02:00 +8.9% +8.8% +9.1%
18-10-11 02:00 +9.1% +9.3% +9.5%
13-07-11 02:00 +9.5% +9.5% +9.7%
15-04-11 02:00 +9.7% +9.3% +9.8%
20-01-11 02:00 +9.8% +9.4% +9.6%
21-10-10 02:00 9.60% 9.50% 10.30%
15-07-10 11:00 10.30% 10.50% 11.90%
15-04-10 11:00 11.90% 11.80% 10.70%
21-01-10 11:00 10.70% 10.70% 9.10%
22-10-09 11:00 8.90% 9.00% 7.90%
16-07-09 11:00 7.90% 7.80% 6.10%
16-04-09 11:00 6.10% 6.10% 6.80%
22-01-09 11:00 6.80% 7.20% 9.00%
20-10-08 11:00 9.00% 9.70% 10.10%
17-07-08 11:00 10.10% 10.30% 10.60%
17-04-08 11:00 10.60% 10.40% 11.20%
24-01-08 11:00 11.20% 11.30% 11.50%
25-10-07 11:00 11.50% 11.50% 11.90%
19-07-07 11:00 11.90% 11.00% 11.10%
19-04-07 11:00 11.10% 10.40% 10.40%
25-01-07 11:00 10.40% 10.20% 10.60%
Mức quan trọng
Quốc gia Trung Quốc
Nguồn Cục Thống Kế Quốc Gia Trung Quốc

Miêu tả

Chỉ số phản ánh sự thay đổi giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ dành cho tiêu thụ trực tiếp, được sản xuất trong thời gian nhất định trong tất cả các ngành kinh tế trên lãnh thổ quốc gia, được tiêu thụ, xuất khẩu và dự trữ, không phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu sản xuất. Trong trường hợp này, chỉ số là sự tăng trưởng GDP so với quý này năm ngoái. Nó là chỉ số toàn diện nhất phản ánh tình hình kinh tế.

Tác động đến thị trường

Do nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, chỉ số này có ảnh hưởng to lớn đến các thị trường trong đó có thị trường ngoại hối. GDP gia tăng ở Trung Quốc có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán, do đó nhu cầu đối với tiền tệ có lãi suất cao sẽ tăng và giảm nhu cầu đối với các đồng tiền an toàn như đô la, đồng yên, đồng frăng Thụy Sĩ. Nhưng tốc độ tăng trưởng quá nhanh có thể được xem như dấu hiệu của nền kinh tế quá nóng của Trung Quốc và bị phản tác dụng, vì trong bối cảnh này nhiều khả năng nhà cầm quyền Trung Quốc sẽ có những biện pháp nhằm hạ nhiệt nền kinh tế quốc gia.